Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 01 + 02 xuất bản ngày 02-01-2020: 10 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
11-11-2019 Quyết định số 36/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành. (từ trang 03 đến trang 14)
06-12-2019 Quyết định số 37/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hoá”; Thôn, xóm, bản, làng, khối văn hoá ; “Xã đạt chuẩn văn hoá nông thôn mới”; Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị; Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 15 đến trang 34)
19-12-2019 Quyết định số 40/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành đơn giá xây dựng nhà, công trình để xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 35 đến trang 68)
19-12-2019 Quyết định số 41/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ủy quyền xây dựng, thẩm định và phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường về đất khi nhà nước thu hồi đất, giá đất cụ thể để giao đất tái định cư và giá đất cụ thể để xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 69 đến trang 72)
19-12-2019 Quyết định số 42/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định cơ quan xác định, phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An và ủy quyền quyết định tăng hệ số điều chỉnh giá đất trong xác định giá khởi điểm. (từ trang 73 đến trang 75)
24-12-2019 Quyết định số 64/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Điều 2, Quyết định số 71/2017/QĐ-UBND ngày 28/11/2017 của UBND tỉnh quy định giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 76 đến trang 77)
02-12-2019 Chỉ thị số 20/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác chỉ đạo sản xuất trồng trọt vụ Xuân năm 2020. (từ trang 78 đến trang 80)
25-12-2019 Chỉ thị số 21/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường quản lý, bảo dưỡng thường xuyên cầu, đường giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 81 đến trang 84)
27-12-2019 Chỉ thị số 22/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Canh Tý vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. (từ trang 85 đến trang 90)
31-12-2019 Chỉ thị số 23/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức Tết trồng cây Xuân Canh Tý năm 2020. (từ trang 91 đến trang 92)
51,007,212 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner