Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 03 + 04 xuất bản ngày 06-01-2020: 21 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
12-12-2019 Nghị quyết số 18/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020. (từ trang 04 đến trang 15)
12-12-2019 Nghị quyết số 19/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Nghệ Angiai đoạn từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024. (từ trang 16 đến trang 18)
12-12-2019 Nghị quyết số 20/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc đặt tên đường trên địa bàn thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An. (từ trang 19 đến trang 25)
12-12-2019 Nghị quyết số 21/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Đô Lương, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An. (từ trang 26 đến trang 29)
12-12-2019 Nghị quyết số 22/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về số lượng, chức danh, mức phụ cấp, chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách và các đối tượng khác ở xã, phường, thị trấn và xóm, khối, bản trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 30 đến trang 34)
12-12-2019 Nghị quyết số 23/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh bãi bỏ Nghị quyết số 298/2009/NQ-HĐND ngày 23/12/2009 của HĐND tỉnh về một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức là người miền xuôi lên công tác tại vùng cao. (từ trang 35 đến trang 36)
12-12-2019 Nghị quyết số 24/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống mua bán người trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 37 đến trang 40)
12-12-2019 Nghị quyết số 25/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về định mức hỗ trợ kinh phí để thuê khoán người nấu ăn phục vụ bán trú tại các trường mầm non công lập thuộc xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 41 đến trang 42)
12-12-2019 Nghị quyết số 27/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất theo quy định tại Khoản 3 Điều 62 Luật đất đai trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 43 đến trang 77)
12-12-2019 Nghị quyết số 28/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng theo quy định tại Khoản 1 Điều 58 Luật đất đai để thực hiện công trình, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 78 đến trang 97)
12-12-2019 Nghị quyết số 29/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 98 đến trang 100)
12-12-2019 Nghị quyết số 30/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt tổng số người làm việc, lao động hợp đồng trong các đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức Hội năm 2020. (từ trang 101 đến trang 102)
12-12-2019 Nghị quyết số 31/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước tỉnh Nghệ An năm 2020. (từ trang 103 đến trang 107)
12-12-2019 Nghị quyết số 32/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn điều chỉnh dự toán chi ngân sách địa phương; phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2018. (từ trang 108 đến trang 113)
12-12-2019 Nghị quyết số 33/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2020. (từ trang 114 đến trang 137)
12-12-2019 Nghị quyết số 34/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh cho ý kiến về chủ trương đầu tư dự án xây dựng Khu đô thị mới tại phường Đông Vĩnh và phường Cửa Nam, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. (từ trang 138 đến trang 139)
12-12-2019 Nghị quyết số 35/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng hạ tầng dịch vụ nghề cá tại Lạch Quèn, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. (từ trang 140 đến trang 141)
12-12-2019 Nghị quyết số 36/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc sáp nhập, đổi tên xóm, khối, bản ở các xã, phường, thị trấn thuộc các huyện Kỳ Sơn, Quỳ Hợp, Tương Dương, Diễn Châu, Hưng Nguyên, Nghĩa Đàn và thị xã Thái Hòa. (từ trang 142 đến trang 152)
12-12-2019 Nghị quyết số 37/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 9, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. (từ trang 153 đến trang 160)
12-12-2019 Nghị quyết số 38/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2020. (từ trang 161 đến trang 163)
12-12-2019 Nghị quyết số 39/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về thành lập Đoàn giám sát chuyên đề việc thực hiện một số nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về cơ chế, chính sách đầu tư phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. (từ trang 164 đến trang 165)
51,007,413 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner