Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 07 + 08 xuất bản ngày 15-01-2020: 22 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
20-12-2019 Quyết định số 43/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành bảng giá đất trên địa bàn thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024. (từ trang 04 đến trang 06)
20-12-2019 Quyết định số 44/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành bảng giá đất trên địa bàn thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024. (từ trang 07 đến trang 09)
20-12-2019 Quyết định số 45/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành bảng giá đất trên địa bàn thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024. (từ trang 10 đến trang 12)
20-12-2019 Quyết định số 46/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành bảng giá đất trên địa bàn huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024. (từ trang 13 đến trang 15)
20-12-2019 Quyết định số 47/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành bảng giá đất trên địa bàn huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024. (từ trang 16 đến trang 18)
20-12-2019 Quyết định số 48/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành bảng giá đất trên địa bàn huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024. (từ trang 19 đến trang 21)
20-12-2019 Quyết định số 49/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành bảng giá đất trên địa bàn huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024. (từ trang 22 đến trang 24)
20-12-2019 Quyết định số 50/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành bảng giá đất trên địa bàn huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024. (từ trang 25 đến trang 27)
20-12-2019 Quyết định số 51/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành bảng giá đất trên địa bàn huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024. (từ trang 28 đến trang 30)
20-12-2019 Quyết định số 52/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành bảng giá đất trên địa bàn huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024. (từ trang 31 đến trang 33)
20-12-2019 Quyết định số 53/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành bảng giá đất trên địa bàn huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024. (từ trang 34 đến trang 36)
20-12-2019 Quyết định số 54/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành bảng giá đất trên địa bàn huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024. (từ trang 37 đến trang 39)
20-12-2019 Quyết định số 55/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành bảng giá đất trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024. (từ trang 40 đến trang 42)
20-12-2019 Quyết định số 56/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành bảng giá đất trên địa bàn huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024. (từ trang 43 đến trang 45)
20-12-2019 Quyết định số 57/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành bảng giá đất trên địa bàn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024. (từ trang 46 đến trang 48)
20-12-2019 Quyết định số 58/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành bảng giá đất trên địa bàn huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024. (từ trang 49 đến trang 51)
20-12-2019 Quyết định số 59/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành bảng giá đất trên địa bàn huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024. (từ trang 52 đến trang 54)
20-12-2019 Quyết định số 60/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành bảng giá đất trên địa bàn huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024. (từ trang 55 đến trang 57)
20-12-2019 Quyết định số 61/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành bảng giá đất trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024. (từ trang 58 đến trang 60)
20-12-2019 Quyết định số 62/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành bảng giá đất trên địa bàn huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024. (từ trang 61 đến trang 63)
20-12-2019 Quyết định số 63/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành bảng giá đất trên địa bàn huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024. (từ trang 64 đến trang 66)
24-12-2019 Quyết định số 65/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định cơ chế quản lý, điều hành ngân sách Nhà nước năm 2020 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 67 đến trang 119)
51,007,059 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner