Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 09 + 10 xuất bản ngày 20-03-2020: 10 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
17-01-2020 Quyết định số 01/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực Thủy sản do Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành. (từ trang 03 đến trang 04)
21-01-2020 Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định giá thóc tính thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2020 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (trang 05)
02-03-2020 Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 06 đến trang 12)
10-01-2020 Quyết định số 116/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu về chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An năm 2020. (từ trang 13 đến trang 56)
21-01-2020 Quyết định số 234/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong công tác thu, nộp Ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 57 đến trang 69)
27-02-2020 Quyết định số 550/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Đề án "Bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức làm công tác dân số giai đoạn 2020 - 2025". (từ trang 70 đến trang 84)
18-03-2020 Quyết định số 798/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2020. (từ trang 85 đến trang 98)
21-01-2020 Chỉ thị số 03/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước và thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2020. (từ trang 99 đến trang 105)
10-02-2020 Chỉ thị số 05/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2020. (từ trang 106 đến trang 110)
18-03-2020 Chỉ thị số 6/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm. (từ trang 111 đến trang 114)
51,007,272 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner