Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 11 + 12 xuất bản ngày 15-04-2020: 11 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
04-03-2020 Quyết định số 04/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành mức thu tiền sử dụng khu vực biển đối với từng hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2020. (từ trang 03 đến trang 05)
23-03-2020 Quyết định số 05/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý, vận hành hệ thống quan trắc môi trường tự động, liên tục trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 06 đến trang 14)
26-03-2020 Quyết định số 06/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 15 đến trang 18)
06-04-2020 Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp giải quyết một số thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 19 đến trang 58)
09-04-2020 Quyết định số 08/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về đánh giá, xếp loại đối với công tác thanh tra; tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, tranh chấp đất đai và phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 59 đến trang 63)
09-04-2020 Quyết định số 09/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Thanh tra tỉnh; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 64 đến trang 69)
14-04-2020 Quyết định số 10/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ Quyết định số 72/2016/QĐ-UBND ngày 08/12/2016 của UBND tỉnh Nghệ An về việc ban hành Quy định về quy trình chuyển đổi mô hình tổ chức, quản lý, khai thác, kinh doanh chợ trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (trang 70)
10-04-2020 Quyết định số 1105/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Đề án "Đổi mới và nâng cao chất lượng truyền thông về dân số trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2020 - 2025". (từ trang 71 đến trang 85)
07-04-2020 Chỉ thị số 07/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác chỉ đạo sản xuất vụ Hè thu - Mùa năm 2020. (từ trang 86 đến trang 89)
08-04-2020 Chỉ thị số 08/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh đẩy mạnh công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 90 đến trang 93)
31-03-2020 Thông báo số 181/TB-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 3 năm 2020. (từ trang 94 đến trang 99)
51,007,465 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner