Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2006

Tháng 12-2006: 20 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
29-11-2006 Quyết định số 123/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành bản "Quy chế phối hợp hoạt động giữa các cơ quan làm nhiệm vụ quản lý Nhà nước tại Cảng biển Nghệ An". 
29-11-2006 Quyết định số 122/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án: "Phát triển vùng nguyên liệu cà phê phục vụ chế biến và xuất khẩu". 
29-11-2006 Quyết định số 121/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Phê duyệt Đề án: "Phát triển vùng nguyên liệu cao su phục vụ chế biến và xuất khẩu". 
28-11-2006 Quyết định số 120/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, sửa đổi một số điểm tại Quyết định số 77/2006/QĐ-UBND ngày 17/08/2006 của UBND tỉnh. 
24-11-2006 Thông báo số 376/TB-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 11 năm 2006. 
23-11-2006 Quyết định số 4438/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên UBND huyện Thanh Chương nhiệm kỳ 2004-2009. 
23-11-2006 Quyết định số 4437/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên UBND huyện Đô Lương nhiệm kỳ 2004-2009. 
23-11-2006 Quyết định số 119/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh Nghệ An. 
20-11-2006 Quyết định số 118/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Đề án Huy động nguồn lực để tổ chức phẫu thuật - phục hồi chức năng cho trẻ em khuyết tật tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2006 - 2010. 
15-11-2006 Quyết định số 117/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án "Tổ chức Ban Nông nghiệp và PTNT cấp xã". 
14-11-2006 Quyết định số 116/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt đề án "Phát triển mía đường, đưa sản lượng đường đạt 180.000 tấn vào năm 2010". 
14-11-2006 Quyết định số 115/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án "Phát triển lâm nghiệp miền núi tỉnh Nghệ An". 
14-11-2006 Quyết định số 114/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án: "Phát triển vùng nguyên liệu sắn phục vụ chế biến và xuất khẩu". 
14-11-2006 Quyết định số 113/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án "Phát triển vùng nguyên liệu lạc phục vụ chế biến và xuất khẩu". 
14-11-2006 Quyết định số 112/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án: "Phát triển vùng cam tập trung". 
14-11-2006 Quyết định số 111/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án "Phát triển cây, con miền Tây Nghệ An". 
06-11-2006 Quyết định số 110/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án Xây dựng thành phố Vinh thành trung tâm Công nghệ thông tin - Truyền thông của vùng Bắc Trung Bộ. 
06-11-2006 Quyết định số 109/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án phát triển mạng Viễn thông tỉnh Nghệ An đến năm 2020. 
06-11-2006 Quyết định số 108/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định trách nhiệm cập nhật, cung cấp thông tin lên Trang thông tin điện tử tỉnh Nghệ An. 
06-11-2006 Quyết định số 107/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định về bảo toàn và phát triển vốn nhà nước tại các Công ty nhà nước do địa phương quản lý. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
50,934,756 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner