Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2006

Tháng 9-2006: 16 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
30-08-2006 Quyết định số 86/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy chế Công tác viên kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
29-08-2006 Quyết định số 85/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về quy dịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng tỉnh Nghệ An. 
25-08-2006 Chỉ thị số 25/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về một số giải pháp cần tập trung chỉ đạo trong những tháng cuối năm, phấn đấu hoàn thành kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán ngân sách năm 2006. 
24-08-2006 Quyết định số 84/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về mốt số chính sách hỗ trợ bảo tồn, phát triển văn hoá các dân tộc thiểu số ở tỉnh Nghệ An. 
24-08-2006 Chỉ thị số 24/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2006-2007. 
22-08-2006 Quyết định số 83/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt đề án: "Hoàn thiện và phát triển cơ sở hạ tầng nghề cá tỉnh Nghệ An giai ". 
22-08-2006 Quyết định số 82/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt đề án: "Phát triển chế biến và xuất khẩu thuỷ sản Nghệ An giai đoạn 2006-2010". 
22-08-2006 Quyết định số 81/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt đề án: "Phát triển nuôi trồng thuỷ sản tỉnh Nghệ An giai đoạn 2006-2010". 
22-08-2006 Quyết định số 80/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt đề án: "Nâng cao hiệu quả khai thác thuỷ sản giai đoạn 2006-2010". 
21-08-2006 Quyết định số 79/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ một số quy định đặc thù. 
21-08-2006 Quyết định số 78/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định chức năng , nhiệm vụ , quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thương mại Nghệ An. 
17-08-2006 Quyết định số 77/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định đơn giá thu một phần viện phí tại các cơ sở khám chữa bệnh công lập do UBND tỉnh Nghệ An quản lý. 
17-08-2006 Quyết định số 76/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình phát triển Thanh niên tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2006-2010. 
17-08-2006 Quyết định số 75/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt "Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Nghệ An" giai đoạn 2006-2010. 
16-08-2006 Quyết định số 74/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án phát triển mạng lưới thương mại miền Tây Nghệ An giai đoạn 2006-2010. 
14-08-2006 Chỉ thị số 23/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đảm bảo an toàn cho người và phương tiện nghề cá hoạt động trên biển. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
50,935,733 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner