Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2007

Tháng 01-2007: 57 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
28-12-2006 Quyết định số 157/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, đất vườn, ao trong cùng thửa đất với đất ở. 
28-12-2006 Quyết định số 156/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 39/2005/QĐ-UBND ngày 21/3/2005 của UBND tỉnh về giao đất gắn với cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
28-12-2006 Quyết định số 155/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá các loại đất phi nông nghiệp trên địa bàn huyện Kỳ Sơn năm 2007. 
28-12-2006 Quyết định số 154/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá các loại đất phi nông nghiệp trên địa bàn huyện Tương Dương năm 2007. 
28-12-2006 Quyết định số 153/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá các loại đất phi nông nghiệptrên địa bàn huyện Con Cuông năm 2007. 
28-12-2006 Quyết định số 152/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá các loại đất phi nông nghiệp trên địa bàn huyện Thanh Chương năm 2007. 
28-12-2006 Quyết định số 151/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá các loại đất phi nông nghiệp trên địa bàn huyện Anh Sơn năm 2007. 
28-12-2006 Quyết định số 150/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá các loại đất phi nông nghiệp trên địa bàn huyện Tân Kỳ năm 2007. 
28-12-2006 Quyết định số 149/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá các loại đất phi nông nghiệp trên địa bàn huyện Đô Lương năm 2007. 
28-12-2006 Quyết định số 148/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá các loại đất phi nông nghiệp trên địa bàn huyện Nam Đàn năm 2007. 
28-12-2006 Quyết định số 147/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá các loại đất phi nông nghiệp trên địa bàn huyện Hưng Nguyên năm 2007. 
28-12-2006 Quyết định số 146/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá các loại đất phi nông nghiệp trên địa bàn huyện Nghi Lộc năm 2007. 
28-12-2006 Quyết định số 145/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá các loại đất phi nông nghiệp trên địa bàn huyện Yên Thành năm 2007. 
28-12-2006 Quyết định số 144/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá các loại đất phi nông nghiệp trên địa bàn huyện Diễn Châu năm 2007. 
28-12-2006 Quyết định số 143/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá các loại đất phi nông nghiệp trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu năm 2007. 
28-12-2006 Quyết định số 142/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá các loại đất phi nông nghiệp trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn năm 2007. 
28-12-2006 Quyết định số 141/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá các loại đất phi nông nghiệp trên địa bàn huyện Quế Phong năm 2007. 
28-12-2006 Quyết định số 140/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá các loại đất phi nông nghiệp trên địa bàn huyện Quỳ Hợp năm 2007. 
28-12-2006 Quyết định số 139/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá các loại đất phi nông nghiệp trên địa bàn huyện Quỳ Châu năm 2007. 
28-12-2006 Quyết định số 138/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá các loại đất phi nông nghiệp trên địa bàn thị xã Cửa Lò năm 2007. 
Chuyển tới trang:  /3       Số văn bản mỗi trang: 
49,910,340 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner