Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2007

Tháng 11-2007: 20 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
22-11-2007 Chỉ thị số 26/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư XDCB năm 2007. 
22-11-2007 Quyết định số 135/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định một số chế độ bồi dưỡng cho Hội đồng tiếp công dân UBND tỉnh và UBND cấp huyện, tỉnh Nghệ An. 
21-11-2007 Quyết định số 4719/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án: Phát triển thành phố Vinh trở thành trung tâm kinh tế của vùng Bắc Trung Bộ. 
19-11-2007 Thông báo số 374/TB-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận phiên họp UBND tỉnh ngày 14 tháng 11 năm 2007. 
16-11-2007 Quyết định số 132/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo; giải quyết khiếu nại và tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh. 
14-11-2007 Quyết định số 4630/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án "Định hướng thu hút và sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ phi chính phủ (NGO) thời kỳ 2006 - 2010 của tỉnh Nghệ An". 
14-11-2007 Quyết định số 131/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v ban hành đơn giá bồi thường mồ mả trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
08-11-2007 Quyết định số 130/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành đơn giá đo đạc, lập bản đồ địa chính bằng phương pháp đo vẽ trực tiếp trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
08-11-2007 Quyết định số 129/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Đề án phát triển hạ tầng giao thông thiết yếu cho thành phố Vinh, giai đoạn 2007 - 2020. 
07-11-2007 Quyết định số 4508/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về việc thực hiện công tác duy tu, bảo dưỡng một số loại công trình hạ tầng thuộc Chương trình 135 xây dựng trên địa bàn các xã đặc biệt khó khăn ở các huyện vùng cao tỉnh Nghệ An. 
07-11-2007 Quyết định số 4497/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án: “Phát triển kinh tế trang trại tỉnh Nghệ An giai đoạn 2007 - 2015”. 
06-11-2007 Quyết định số 4464/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v phê duyệt danh mục các đề tài, dự án Khoa học - Công nghệ năm 2008. 
05-11-2007 Quyết định số 128/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế sử dụng và quản lý kinh phí tiếp đón, thăm hỏi, tặng quà và hỗ trợ tiền ăn, tàu xe đối với người có công với Cách mạng. 
01-11-2007 Quyết định số 127/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án chuyển đổi mô hình tổ chức quản lý, khai thác, kinh doanh chợ trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
31-10-2007 Quyết định số 126/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành đơn giá xây dựng dùng để tính lệ phí trước bạ nhà ở, công trình xây dựng khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
29-10-2007 Quyết định số 4347/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án chuyển đổi tổ chức và hoạt động của các tổ chức khoa học và công nghệ theo Nghị định 115/2005/NĐ-CP của Chính phủ. 
26-10-2007 Quyết định số 4330/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên UBND huyện Nghĩa Đàn nhiệm kỳ 2004-2009. 
26-10-2007 Thông báo số 337/TB-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp UBND tỉnh tháng 10 năm 2007. 
23-10-2007 Quyết định số 125/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành đơn giá xây dựng dùng để tính lệ phí trước bạ nhà ở, công trình xây dựng khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
23-10-2007 Quyết định số 124/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá tối thiểu để tính thuế Tài nguyên trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
49,910,164 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner