Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2007

Tháng 02-2007: 17 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
31-01-2007 Quyết định số 11/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách ở xã phường, thị trấn và ở xóm, khối, bản. 
31-01-2007 Quyết định số 10/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về chế độ hỗ trợ đối với Trưởng ban công tác mặt trận, Trưởng các đoàn thể và Chi hội trưởng người cao tuổi ở khối, xóm, bản. 
30-01-2007 Quyết định số 09/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đặt tên đường mang tên V.I Lênin tại thành phố Vinh. 
30-01-2007 Quyết định số 08/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định cấp giấy phép xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
29-01-2007 Quyết định số 07/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án Xây dựng Trung tâm Hội chợ triển lãm Nghệ An. 
26-01-2007 Thông báo số 28/TB-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp UBND tỉnh tháng 01 năm 2007. 
26-01-2007 Quyết định số 06/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý cán bộ, công chức các đơn vị sự nghiệp giáo dục trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
24-01-2007 Quyết định số 05/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy chế tiếp nhận, quản lý, sử dụng nguồn cứu trợ khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
24-01-2007 Chỉ thị số 05/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chấn chỉnh và tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
19-01-2007 Quyết định số 04/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban quản lý Quỹ và sử dụng Quỹ ''Đền ơn đáp nghĩa'' tỉnh Nghệ An. 
19-01-2007 Chỉ thị số 04/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Đinh Hợi năm 2007. 
17-01-2007 Quyết định số 03/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định danh hiệu thi đua "Chủ tịch ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn giỏi; Giám đốc doanh nghiệp giỏi; Chủ nhiệm hợp tác xã giỏi". 
17-01-2007 Chỉ thị số 03/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về một số biện pháp cấp bách phòng, chống hạn bảo vệ sản xuất vụ Đông Xuân 2006 - 2007 và hè thu 2007. 
17-01-2007 Quyết định số 02/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định xếp loại thi đua hàng năm đối với các Sở, ban, ngành; các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đoàn thể cấp tỉnh và các huyện, thành, thị. 
11-01-2007 Chỉ thị số 02/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức tết trồng cây xuân Đinh Hợi và trồng rừng năm 2007. 
08-01-2007 Chỉ thị số 01/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thuỷ nội địa trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
05-01-2007 Quyết định số 01/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong việc Cưới, việc tang, lễ hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
49,910,458 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner