Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2007

Tháng 3-2007: 13 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
23-02-2007 Quyết định số 729/QĐ-UBND-NC của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành "Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh năm 2007". 
23-02-2007 Quyết định số 19/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định phân công quản lý các trường Cao đẳng trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
22-02-2007 Chỉ thị số 08/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XII. 
13-02-2007 Quyết định số 17/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về quản lý, kinh doanh cung ứng và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
12-02-2007 Thông báo số 42/TB-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp UBND tỉnh tháng 02 năm 2007. 
12-02-2007 Quyết định số 16/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án Quy hoạch phát triển mạng lưới siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2007 - 2015, có tính đến năm 2020. 
09-02-2007 Quyết định số 15/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về đối tượng, mức thu, chế độ thu nộp và quản lý phí thẩm định, lệ phí cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
09-02-2007 Quyết định số 14/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về đối tượng, mức thu, chế độ thu nộp và quản lý phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
09-02-2007 Quyết định số 13/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về đối tượng, mức thu, chế độ thu nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
06-02-2007 Quyết định số 12/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt đề án Hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề, giải quyết việc làm cho lao động thuộc diện thu hồi đất sản xuất để phát triển đô thị và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2010. 
05-02-2007 Chỉ thị số 07/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác thu Ngân sách Nhà nước năm 2007. 
02-02-2007 Chỉ thị số 06/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác Thú y năm 2007. 
19-12-2006 Quyết định số 132/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An năm 2007. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
49,910,033 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner