Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2007

Tháng 6-2007: 9 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
07-06-2007 Quyết định số 73/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Điều 12 Quyết định số 07/2006/QĐ.UBND ngày 18/01/2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về một số chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi bò sữa. 
07-06-2007 Quyết định số 72/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án: "Phát triển Thủy lợi tỉnh Nghệ An đến năm 2010". 
07-06-2007 Quyết định số 71/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án: "Phát triển Thủy lợi miền Tây tỉnh Nghệ An đến năm 2010". 
07-06-2007 Quyết định số 70/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt đề án: "Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2006-2010". 
31-05-2007 Quyết định số 69/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về quản lý và sử dụng hệ thống cấp nước chữa cháy đô thị trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
29-05-2007 Quyết định số 1854/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND huyện Anh Sơn nhiệm kỳ 2004 - 2009. 
25-05-2007 Thông báo số 147/TB-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp UBND tỉnh tháng 5 năm 2007. 
17-05-2007 Quyết định số 1727/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
16-05-2007 Quyết định số 1697/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch vận động đầu tư năm 2007 và gối đầu cho các năm tiếp theo. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
49,909,871 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner