Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2007

Tháng 8-2007: 45 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
16-08-2007 Quyết định số 3168/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm cán bộ. 
16-08-2007 Quyết định số 3141/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch UBND huyện Anh Sơn nhiệm kỳ 2004 - 2009. 
14-08-2007 Chỉ thị số 20/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
10-08-2007 Quyết định số 2897/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên UBND thành phố Vinh nhiệm kỳ 2004 - 2009. 
08-08-2007 Quyết định số 94/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án phát triển du lịch miền Tây Nghệ An thời kỳ 2007- 2010. 
07-08-2007 Quyết định số 2862/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Phê duyệt Đề án Xây dựng thành phố Vinh thành Trung tâm Văn hoá-Thông tin của vùng Bắc Trung Bộ (giai đoạn 2006-2020). 
07-08-2007 Quyết định số 2850/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh công bố các lĩnh vực thực hiện chế độ, chính sách hỗ trợ, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao 6 tháng cuối năm 2007 và năm 2008. 
06-08-2007 Quyết định số 93/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án: "Phát triển vùng nguyên liệu chè phục vụ chế biến và xuất khẩu". 
06-08-2007 Quyết định số 92/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án: "Phát triển vùng nguyên liệu dứa phục vụ chế biến và xuất khẩu". 
06-08-2007 Chỉ thị số 19/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức triển khai thi hành Luật Cư trú trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
03-08-2007 Quyết định số 91/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác quản lý Nhà nước về hoạt động tôn giáo trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
02-08-2007 Quyết định số 2768/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án “Củng cố khu vực phòng thủ, tăng cường Quốc phòng, An ninh, góp phần phát triển kinh tế -xã hội miền Tây Nghệ An đến năm 2010 và những năm tiếp theo”. 
02-08-2007 Quyết định số 2677/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” tỉnh nghệ An. 
26-07-2007 Quyết định số 90/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Nghệ An - Phần Xây dựng. 
26-07-2007 Quyết định số 89/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Nghệ An - Phần Lắp đặt. 
26-07-2007 Quyết định số 88/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
25-07-2007 Nghị quyết số 196/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2008. 
25-07-2007 Nghị quyết số 195/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bố trí chức danh và chế độ phụ cấp đối với đội ngũ cán bộ làm công tác dân số, gia đình và trẻ em cấp xã, phường, thị trấn. 
25-07-2007 Nghị quyết số 194/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua một số chính sách cai nghiện, dạy nghề, tạo việc làm sau cai cho người nghiện ma tuý trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2010. 
25-07-2007 Nghị quyết số 193/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua một số chính sách dạy nghề - tạo việc làm cho người tàn tật tỉnh Nghệ An đến năm 2010. 
Chuyển tới trang:  /3       Số văn bản mỗi trang: 
49,910,321 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner