Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2007

Tháng 9-2007: 16 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
30-08-2007 Quyết định số 99/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về cung cấp, đăng phát và xử lý thông tin trên báo chí thuộc địa bàn tỉnh Nghệ An. 
30-08-2007 Quyết định số 98/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh một số chính sách về đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho con liệt sỹ, con thương binh nặng, bệnh binh nặng ở tỉnh Nghệ An đến năm 2010. 
30-08-2007 Thông báo số 258/TB-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp UBND tỉnh tháng 8 năm 2007. 
29-08-2007 Quyết định số 3336/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v phê duyệt Đề án “Phát thanh - Truyền hình tiếng Thái, tiếng Mông tỉnh Nghệ An". 
28-08-2007 Quyết định số 97/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án Xây dựng Trung tâm Y tế kỹ thuật cao khu vực Bắc Trung bộ tại thành phố Vinhk, tỉnh Nghệ An. 
23-08-2007 Quyết định số 3280/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án phổ cập dịch vụ điện thoại cố định và Internet cho các huyện miền Tây Nghệ An đến năm 2010. 
23-08-2007 Quyết định số 3273/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v phê duyệt Đề án xây dựng thành phố Vinh thành Trung tâm thể thao vùng Bắc Trung bộ (Giai đoạn 2007 - 2020). 
22-08-2007 Quyết định số 96/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định đối tượng, mức thu, chế độ quản lý lệ phí địa chính, phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất, phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai. 
22-08-2007 Quyết định số 3245/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v phê duyệt Đề án phát triển phong trào TDTT miền núi, Bảo tồn và phát huy các môn thể thao Dân tộc miền Tây - Nghệ An (Giai đoạn 2006 - 2020). 
22-08-2007 Chỉ thị số 21/2007/CT-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2007 - 2008. 
20-08-2007 Quyết định số 3217/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án phát triển công nghiệp trên địa bàn miền Tây tỉnh Nghệ An đến năm 2010. 
20-08-2007 Quyết định số 3206/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử Chủ tịch UBND huyện Tân Kỳ nhiệm kỳ 2004 - 2009. 
20-08-2007 Quyết định số 3204/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án: “Phát triển các Trung tâm Văn hoá - Thông tin và giữ gìn bản sắc văn hoá phi vật thể các dân tộc thiểu số miền Tây Nghệ An đến năm 2010”. 
14-08-2007 Quyết định số 95/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án: “Quy hoạch lại dân cư miền Tây Nghệ An”. 
13-08-2007 Quyết định số 2946/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v phê duyệt Đề án điều chỉnh địa giới hành chính huyện Nghĩa Đàn để thành lâp thị xã Thái Hoà; thành lập các phường thuộc thị xã Thái Hoà tỉnh Nghệ An. 
07-08-2007 Thông báo số 238/TB-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp UBND tỉnh tháng 7 năm 2007. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
49,910,440 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner