Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2008

Tháng 3-2008: 36 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
14-03-2008 Chỉ thị số 07/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2008 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
12-03-2008 Quyết định số 20/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố công khai quyết toán NSNN năm 2006 tỉnh Nghệ An. 
11-03-2008 Quyết định số 19/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công khai dự toán ngân sách năm 2008. 
06-03-2008 Quyết định số 18/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh phụ cấp cho cán bộ thú y cấp xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
29-02-2008 Quyết định số 17/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định giá thóc tính thuế sử dụng đất nông nghiệp, thuế nhà đất năm 2008. 
26-02-2008 Thông báo số 61/TB-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ tháng 02 năm 2008. 
20-02-2008 Quyết định số 516/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 53/2007/NQ-CP ngày 07/11/2007 của Chính phủ và Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 31/12/2007 của BCH Đảng bộ tỉnh Nghệ An về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy Nhà nước. 
04-02-2008 Quyết định số 16/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
04-02-2008 Quyết định số 15/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
31-01-2008 Quyết định số 14/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Đề án Nâng cao chất lượng chăm sóc và bảo vệ sức khỏe trẻ em tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2008 - 2015 và những năm tiếp theo. 
31-01-2008 Quyết định số 13/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Quản lý và sử dụng Quỹ ''Đền ơn đáp nghĩa'' tỉnh Nghệ An. 
30-01-2008 Chỉ thị số 06/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Nghị định số 132/2007/NĐ-CP ngày 08/8/2007 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế. 
25-01-2008 Chỉ thị số 05/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác Thú y năm 2008. 
24-01-2008 Quyết định số 287/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tự kiểm tra và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật năm 2008. 
24-01-2008 Quyết định số 12/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định đối tượng thu, mức thu và chế độ quản lý phí sử dụng Bến, bãi, mặt nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
14-01-2008 Quyết định số 129/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án Xây dựng hệ thống thông tin doanh nghiệp và hiện đại hoá công tác đăng ký kinh doanh tỉnh Nghệ An. 
24-12-2007 Quyết định số 168/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá các loại đất trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu năm 2008. 
24-12-2007 Quyết định số 167/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá các loại đất trên địa bàn huyện Con Cuông năm 2008. 
24-12-2007 Quyết định số 166/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá các loại đất trên địa bàn huyện Diễn Châu năm 2008. 
24-12-2007 Quyết định số 165/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá các loại đất trên địa bàn huyện Yên Thành năm 2008. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
49,888,280 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner