Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2008

Tháng 4-2008: 13 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
04-04-2008 Quyết định số 1123/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tổng rà soát, hệ thống hoá các văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Nghệ An từ 31/12/2007 trở về trước. 
28-03-2008 Chỉ thị số 10/2008/CT-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phát triển nuôi tôm chân trắng trên địa bàn Nghệ An. 
27-03-2008 Chỉ thị số 09/2008/CT-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ Quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức. 
26-03-2008 Quyết định số 899/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v phê duyệt Đề án: “Nghiên cứu Khoa học xã hội, tổng kết thực tiễn, xây dựng luận cứ Khoa học cho các chủ trương, chính sách của cấp uỷ và chính quyền nhằm đẩy mạnh quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Nghệ An giai đoạn 2008-2010 và đến 2020”. 
26-03-2008 Chỉ thị số 08/CT-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện tiết kiệm trong sử dụng điện mùa khô năm 2008 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
25-03-2008 Quyết định số 23/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về thu nộp, quản lý, sử dụng tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông, trật tự công cộng do lực lượng Công an cấp xã thực hiện. 
20-03-2008 Quyết định số 22/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành định mức xây dựng dự toán kinh phí đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách Nhà nước do tỉnh Nghệ An quản lý. 
19-03-2008 Quyết định số 820/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm cán bộ. 
19-03-2008 Quyết định số 819/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm cán bộ. 
13-03-2008 Quyết định số 21/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của Tổ hợp tác khai thác thuỷ sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
06-03-2008 Quyết định số 672/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch xúc tiến đầu tư năm 2008. 
28-02-2008 Quyết định số 589/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt danh mục các đề tài, dự án Khoa học - Công nghệ cấp ngành năm 2008. 
25-02-2008 Quyết định số 546/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v phê duyệt Đề án tổ chức bộ máy, cán bộ và biên chế của HĐND, UBND thị xã Thái Hoà và huyện Nghĩa Đàn. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
49,888,600 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner