Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2008

Tháng 5-2008: 41 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
08-05-2008 Quyết định số 28/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 43/2007/QĐ-UBND ngày 27/04/2007 của UBND tỉnh về ban hành Quy chế ban hành công điện; báo cáo phương tiện hoạt động trên biển; báo cáo thiệt hại và sử dụng thông tin của Đài KTTV khu vực Bắc Trung Bộ trong PCLB và GNTT. 
29-04-2008 Thông báo số 147/TB-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 4 năm 2008. 
29-04-2008 Chỉ thị số 12/2008/CT-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức “Tháng hành động vì trẻ em” năm 2008. 
28-04-2008 Quyết định số 24/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo kiểm kê quỹ đất đang quản lý, sử dụng của các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất. 
24-04-2008 Quyết định số 1490/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh v/v chỉ định Uỷ ban nhân dân lâm thời thị xã Thái Hoà. 
24-04-2008 Quyết định số 1489/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh v/v chỉ định Uỷ ban nhân dân lâm thời huyện Nghĩa Đàn. 
24-04-2008 Quyết định số 1474/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm cán bộ. 
24-04-2008 Quyết định số 1473/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm cán bộ. 
24-04-2008 Quyết định số 1472/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm cán bộ. 
24-04-2008 Quyết định số 1471/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm cán bộ. 
24-04-2008 Quyết định số 1470/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm cán bộ. 
24-04-2008 Quyết định số 1469/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm cán bộ. 
24-04-2008 Quyết định số 1468/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm cán bộ. 
24-04-2008 Quyết định số 1467/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm cán bộ. 
24-04-2008 Quyết định số 1466/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm cán bộ. 
24-04-2008 Quyết định số 1464/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm cán bộ. 
24-04-2008 Quyết định số 1463/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm cán bộ. 
24-04-2008 Quyết định số 1462/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm cán bộ. 
24-04-2008 Quyết định số 1461/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm cán bộ. 
24-04-2008 Quyết định số 1460/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm cán bộ. 
Chuyển tới trang:  /3       Số văn bản mỗi trang: 
49,888,742 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner