Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2008

Tháng 7-2008: 26 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
29-07-2008 Quyết định số 38/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế của Chi cục Dân số - Kế hoạch hoá gia đình tỉnh Nghệ An. 
25-07-2008 Thông báo số 248/TB-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 7 năm 2008. 
18-07-2008 Thông báo số 238/TB-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 7 năm 2008. 
11-07-2008 Quyết định số 2945/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt bổ sung danh mục đề tài, dự án khoa học và công nghệ năm 2008. 
11-07-2008 Chỉ thị số 17/2008/CT-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. 
09-07-2008 Quyết định số 2861/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung thành viên UBND huyện Yên Thành nhiệm kỳ 2004 - 2009. 
09-07-2008 Quyết định số 2860/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung thành viên UBND huyện Yên Thành nhiệm kỳ 2004 - 2009. 
07-07-2008 Quyết định số 2627/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử Thành viên UBND huyện Nghĩa Đàn nhiệm kỳ 2004 - 2009. 
07-07-2008 Quyết định số 2626/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử Thành viên UBND thị xã Thái Hoà nhiệm kỳ 2004 - 2009. 
04-07-2008 Chỉ thị số 16/CT-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2009. 
03-07-2008 Quyết định số 2587/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế của Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Nghệ An. 
02-07-2008 Quyết định số 36/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc miễn một số lệ phí trên địa bàn tỉnh. 
01-07-2008 Chỉ thị số 15/2008/CT-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác phòng chống cháy nổ, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Khu Di tích Kim Liên và các di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
30-06-2008 Quyết định số 2509/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt đề cương lập quy hoạch tổng thể phát triển Giao thông vận tải tỉnh Nghệ An đến năm 2020. 
30-06-2008 Quyết định số 2504/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên UBND huyện Con Cuông nhiệm kỳ 2004 - 2009. 
30-06-2008 Quyết định số 2503/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Uỷ viên UBND huyện Hưng Nguyên nhiệm kỳ 2004 - 2009. 
26-06-2008 Thông báo số 209/TB-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 6 năm 2008. 
18-06-2008 Nghị quyết số 223/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2004 - 2009. 
18-06-2008 Nghị quyết số 222/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2004 - 2009. 
18-06-2008 Nghị quyết số 221/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành quy định về lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
49,888,510 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner