Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2008

Tháng 9-2008: 11 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
29-08-2008 Quyết định số 49/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng, nâng cấp bến khách; đóng, mua mới thuyền vận chuyển khách ngang sông trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
29-08-2008 Quyết định số 3759/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án Kiên cố hoá trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008-2012 tỉnh Nghệ An. 
29-08-2008 Chỉ thị số 21/2008/CT-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2008 - 2009. 
28-08-2008 Thông báo số 276/TB-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 8 năm 2008. 
27-08-2008 Quyết định số 3761/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên UBND huyện Đô Lương nhiệm kỳ 2004-2009. 
26-08-2008 Quyết định số 3681/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Y tế tỉnh Nghệ An. 
22-08-2008 Quyết định số 48/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh công bố Danh mục ngành công nghiệp ưu tiên của tỉnh Nghệ An đến năm 2020 và các giải pháp phát triển. 
21-08-2008 Quyết định số 47/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
21-08-2008 Chỉ thị số 20/2008/CT-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc đẩy mạnh công tác tiêm phòng vắc xin cho gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
19-08-2008 Quyết định số 46/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quản lý sử dụng nhà chung cư trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
18-08-2008 Quyết định số 45/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Đề án vận tải khách công cộng bằng xe buýt tại thành phố Vinh và vùng phụ cận giai đoạn 2008 - 2015. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
49,888,862 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner