Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2009

Tháng 01-2009: 41 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
02-01-2009 Chỉ thị số 01/2009/CT-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức Tết Trồng cây Xuân Kỷ Sửu năm 2009. 
31-12-2008 Quyết định số 6000/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng biển và ven biển tỉnh Nghệ An đến năm 2020. 
31-12-2008 Quyết định số 5986/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính Nhà nước tỉnh Nghệ An năm 2009. 
31-12-2008 Quyết định số 112/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về xuất bản phẩm được Nhà nước đặt hàng, trợ giá trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
26-12-2008 Quyết định số 111/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 146/2007/QĐ-UBND ngày 19/12/2007 của UBND tỉnh Nghệ An về việc ban hành quy định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, đất vườn, ao trong cùng thửa đất với đất ở. 
26-12-2008 Quyết định số 110/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
26-12-2008 Quyết định số 109/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức hỗ trợ nguồn vốn đầu tư để thực hiện Đề án kiên cố hoá trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008-2012, trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
26-12-2008 Quyết định số 108/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định mức hỗ trợ nguồn vốn đầu tư để thực hiện Đề án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp bệnh viện đa khoa huyện và bệnh viện đa khoa khu vực liên huyện, giai đoạn 2008-2010 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
23-12-2008 Quyết định số 84/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc người Việt Nam định cư ở nước ngoài và tổ chức, cá nhân nước ngoài sở hữu nhà ở và thuê nhà ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
23-12-2008 Quyết định số 82/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về phân công, phân cấp và quản lý điều hành ngân sách năm 2009. 
23-12-2008 Thông báo số 411/TB-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 12 năm 2008. 
23-12-2008 Chỉ thị số 27/2008/CT-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về tổ chức đón Tết Nguyên đán Kỷ Sửu năm 2009. 
20-12-2008 Nghị quyết số 260/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc đề nghị công nhận thị xã Cửa Lò từ đô thị loại IV lên đô thị loại III. 
20-12-2008 Nghị quyết số 259/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chương trình xây dựng và ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An năm 2009. 
20-12-2008 Nghị quyết số 258/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về ch¬ương trình hoạt động giám sát của HĐND tỉnh năm 2009. 
20-12-2008 Nghị quyết số 257/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành cơ chế khuyến khích, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân đầu tư đổi mới công nghệ, nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ, nhằm nâng cáo sức cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa ở Nghệ An. 
20-12-2008 Nghị quyết số 256/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xử lý kết quả tổng rà soát văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành từ năm 1976 đến ngày 31/12/2007. 
20-12-2008 Nghị quyết số 255/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Nghị Quyết số: 227/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức tỉnh Nghệ An ở nước ngoài giai đoạn 2008-2015 có tính đến 2020. 
20-12-2008 Nghị quyết số 254/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chế độ phụ cấp cho cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa. 
20-12-2008 Nghị quyết số 253/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành quy định về chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức tăng cường về các huyện, xã trọng điểm vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng giáo, vùng đặc biệt khó khăn còn nhiều yếu kém và lực lượng vũ trang tăng cường về các xã biên giới trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
Chuyển tới trang:  /3       Số văn bản mỗi trang: 
50,936,846 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner