Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2009

Tháng 11-2009: 31 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
11-11-2009 Chỉ thị số 28/2009/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác phòng, trừ dịch bệnh hại cây trồng năm 2010. 
09-11-2009 Quyết định số 5877/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Đô Lương đến năm 2020. 
04-11-2009 Quyết định số 5791/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án phát triển tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2009 - 2012. 
03-11-2009 Quyết định số 5766/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện Quỳ Hợp đến năm 2020. 
02-11-2009 Quyết định số 5742/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án Đánh giá hiện trạng và định hướng phát triển cây Quế tỉnh Nghệ An đến năm 2015, có tính đến 2020. 
29-10-2009 Quyết định số 5593/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện Kỳ Sơn đến năm 2020. 
28-10-2009 Quyết định số 101/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác quản lý nhà nước về hoạt động tôn giáo trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
28-10-2009 Quyết định số 100/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định giao đất theo hình thức định giá đất gắn với cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
27-10-2009 Quyết định số 5552/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch hành động sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2009 - 2013. 
27-10-2009 Quyết định số 5536/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án đẩy mạnh xã hội hoá các hoạt động trong lĩnh vực Văn hoá, thể thao tỉnh Nghệ An đến năm 2015, có tính đến năm 2020. 
27-10-2009 Chỉ thị số 26/2009/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc áp dụng sản xuất sạch hơn trong các cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
23-10-2009 Quyết định số 5469/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Kỳ nhiệm kỳ 2004 - 2011. 
22-10-2009 Thông báo số 420/TB-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 10 năm 2009. 
21-10-2009 Quyết định số 99/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh Nghệ An đến năm 2020. 
21-10-2009 Quyết định số 5414/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện Nghĩa Đàn đến năm 2020. 
21-10-2009 Quyết định số 5413/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện Quỳ Châu đến năm 2020. 
21-10-2009 Quyết định số 5404/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh công bố bổ sung nhu cầu thu hút nguồn nhân lực chất luợng cao ở Nghệ An năm 2009. 
20-10-2009 Quyết định số 5355/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kinh tế thực hiện Chiến lược Quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 của tỉnh Nghệ An. 
15-10-2009 Quyết định số 97/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Nghệ An. 
15-10-2009 Quyết định số 5270/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện Tân Kỳ đến năm 2020. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
49,892,412 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner