Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2009

Tháng 02-2009: 34 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
16-02-2009 Quyết định số 23/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về quản lý, kinh doanh cung ứng và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
12-02-2009 Quyết định số 22/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành khung giá sử dụng xe ô tô áp dụng trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp và các công ty nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
04-02-2009 Quyết định số 21/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý, tổ chức các hoạt động dịch vụ tại Khu Di tích Kim Liên. 
04-02-2009 Quyết định số 20/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Khu Di tích lịch sử lưu niệm về Chủ tịch Hồ Chi Minh tại Kim Liên. 
04-02-2009 Quyết định số 19/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn và thủy sản giai đoạn 2009-2010 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
22-01-2009 Quyết định số 324/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật: quyết định, chỉ thị của UBND tỉnh năm 2009. 
22-01-2009 Quyết định số 18/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xử lý kết quả Tổng rà soát văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành từ năm 1976 đến ngày 31/12/2007. 
21-01-2009 Quyết định số 303/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức lại, quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức bộ máy Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư tỉnh Nghệ An. 
21-01-2009 Quyết định số 291/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thị xã Cửa Lò đến năm 2020. 
21-01-2009 Quyết định số 290/QĐ-UBND.ĐT của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch Xúc tiến đầu tư năm 2009. 
20-01-2009 Quyết định số 17/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bổ sung, sửa đổi một số nội dung Đề án xây dựng thiết chế Văn hoá - thông tin - thể thao đồng bộ và phát triển đời sống văn hoá ở cơ sở tỉnh Nghệ An thời kỳ 2002 - 2010. 
20-01-2009 Quyết định số 16/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành “Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại Khoáng sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2009 - 2020” (trừ các Khoáng sản vật liệu xây dựng và nguyên liệu sản xuất xi măng). 
16-01-2009 Quyết định số 15/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về chế độ đối với cán bộ, công chức tăng cường về các huyện, xã trọng điểm vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng giáo, vùng đặc biệt khó khăn còn nhiều yếu kém và lực lượng vũ trang tăng cường về các xã biên giới trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
16-01-2009 Quyết định số 14/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc hỗ trợ đối với Uỷ viên Thường trực Mặt trận Tổ quốc và Uỷ viên Thường vụ các đoàn thể ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
16-01-2009 Quyết định số 13/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành đối tượng, mức thu và chế độ quản lý lệ phí đăng ký và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
16-01-2009 Quyết định số 12/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành tỷ lệ thu lệ phí trước bạ đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
15-01-2009 Quyết định số 11/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về cơ chế, chính sách xây dựng thiết chế văn hóa - thông tin - thể thao đạt chuẩn quốc gia ở cơ sở tỉnh Nghệ An đến 2010. 
15-01-2009 Quyết định số 10/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành "Cơ chế khuyến khích, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân đầu tư đổi mới công nghệ, nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ KHCN nhằm nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa ở Nghệ An". 
14-01-2009 Quyết định số 135/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm cán bộ. 
14-01-2009 Quyết định số 09/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nghệ An. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
49,891,359 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner