Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2009

Tháng 3-2009: 44 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
25-03-2009 Quyết định số 965/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Điều lệ Hội doanh nghiệp tiêu biểu Nghệ An. 
23-03-2009 Chỉ thị số 06/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v tăng cường triển khai thực hiện phong trào thi đua “Toàn dân tham gia bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản”. 
20-03-2009 Quyết định số 871/QĐ-UBND.CN của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê tại khu chung cư Quang Trung, thành phố Vinh. 
13-03-2009 Quyết định số 787/QĐ-UBND.VX của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc lập Quy hoạch phát triển Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Nghệ An, đến năm 2020. 
13-03-2009 Quyết định số 33/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định doanh thu tối thiểu và tỷ lệ (%) chi phí tiêu hao nhiên liệu tối đa so với doanh thu đối với từng loại xe ôtô để tính thuế cho các cơ sở hoạt động kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
13-03-2009 Quyết định số 32/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định giá thóc để tính thuế sử dụng đất nông nghiệp, thuế nhà đất năm 2009. 
10-03-2009 Quyết định số 31/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi một số điều của Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh. 
09-03-2009 Quyết định số 732/QĐ-UBND.NN của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch phát triển vùng mía nguyên liệu tỉnh Nghệ An đến năm 2015, có tính đến năm 2020. 
03-03-2009 Chỉ thị số 05/2009/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác thú y năm 2009. 
27-02-2009 Quyết định số 599/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh năm 2009. 
26-02-2009 Chỉ thị số 04/2009/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước năm 2009. 
25-02-2009 Quyết định số 30/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Chi cục Nuôi trồng Thuỷ sản Nghệ An. 
25-02-2009 Quyết định số 29/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Chi cục Bảo vệ môi trường. 
24-02-2009 Quyết định số 552/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Nghi Lộc đến năm 2020. 
23-02-2009 Quyết định số 541/QĐ-UBND.ĐT của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung, điều chỉnh danh mục dự án đầu tư chủ yếu 2006-2010. 
23-02-2009 Thông báo số 45/TB-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 02 năm 2009. 
23-02-2009 Quyết định số 28/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Phân cấp cấp giấy phép hoạt động cảng, bến và đăng ký phương tiện thuỷ nội địa trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
20-02-2009 Quyết định số 27/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi điểm b khoản 1 Điều 31 Quyết định số 147/2007/QĐ-UBND ngày 19/12/2007 của UBND tỉnh Nghệ An ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
20-02-2009 Quyết định số 26/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 60/2007/QĐ-UBND ngày 04/5/2007 của UBND tỉnh Nghệ An về giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất vào mục đích sản xuất kinh doanh và sản xuất kinh doanh kết hợp nhà ở để bán hoặc cho thuê tại các vị trí có giá trị "sinh lợi" trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
20-02-2009 Quyết định số 25/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Điều lệ Giải Báo chí Nghệ An. 
Chuyển tới trang:  /3       Số văn bản mỗi trang: 
49,892,236 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner