Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2009

Tháng 5-2009: 17 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
13-05-2009 Chỉ thị số 15/2009/CT-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc đẩy nhanh tiến độ lập hồ sơ thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức đang sử dụng đất trên địa bàn Nghệ An. 
12-05-2009 Quyết định số 2037/QĐ-UBND.NN của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển đàn lợn trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2015, có tính đến năm 2020. 
11-05-2009 Quyết định số 1998/QĐ-UBND.ĐT của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v phê duyệt Đề án phát triển công nghiệp, TTCN và xây dựng làng nghề vùng ven biển tỉnh Nghệ An đến năm 2020. 
29-04-2009 Quyết định số 48/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Vườn quốc gia Pù Mát. 
29-04-2009 Quyết định số 1708/QĐ-UBND.NN của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch phát triển cây cao su tỉnh Nghệ An đến năm 2015, có tính đến năm 2020. 
28-04-2009 Quyết định số 46/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung điều 2 Quyết định số 977/QĐ-UBND ngày 23/3/2006 của UBND tỉnh Nghệ An quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Chi cục Thuỷ lợi Nghệ An. 
27-04-2009 Quyết định số 1553/QĐ-UBND.VX của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình tỉnh Nghệ An. 
24-04-2009 Thông báo số 146/TB-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 4 năm 2009. 
20-04-2009 Quyết định số 45/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy trình bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho người đang thuê ở theo Nghị định số 61/CP ngày 5/7/1994 của Chính phủ tại khu chung cư Quang Trung, thành phố Vinh. 
20-04-2009 Quyết định số 1466/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch UBND huyện Tương Dương nhiệm kỳ 2004-2009. 
20-04-2009 Chỉ thị số 14/2009/CT-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về tăng cường đảm bảo an toàn các mục tiêu quan trọng trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
16-04-2009 Chỉ thị số 13/2009/CT-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về tăng cường thu hút khách quốc tế và thúc đẩy phát triển du lịch trên địa bàn Nghệ An. 
13-04-2009 Chỉ thị số 12/2009/CT-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động xây dựng và kinh doanh nhà trọ trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
10-04-2009 Quyết định số 44/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc uỷ quyền cấp, gia hạn, điều chỉnh và thu hồi giấy phép quản lý chất thải nguy hại đối với chủ vận chuyển và chủ xử lý, tiêu huỷ chất thải nguy hại trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
10-04-2009 Quyết định số 1270/QĐ-UBND.VX của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo phát triển Du lịch tỉnh Nghệ An giai đoạn 2006 - 2010. 
03-04-2009 Quyết định số 1148/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật: quyết định, chỉ thị của UBND tỉnh năm 2009. 
31-03-2009 Quyết định số 1084/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh công bố lĩnh vực và nhu cầu thu hút, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ở Nghệ An năm 2009. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
50,936,882 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner