Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2009

Tháng 6-2009: 12 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
02-06-2009 Quyết định số 56/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định giá tiêu thụ sản phẩm nước sạch. 
02-06-2009 Thông báo số 189/TB-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 5 năm 2009. 
29-05-2009 Quyết định số 54/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi Quyết định số 33/2009/QĐ-UBND.TM ngày 13/3/2009 của UBND tỉnh Nghệ An ban hành quy định doanh thu tối thiểu và tỷ lệ (%) chi phí tiêu hao nhiên liệu tối đa so với doanh thu đối với từng loại xe ô tô để tính thuế cho các cơ sở hoạt động kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
29-05-2009 Quyết định số 53/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về việc xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc các chương trình khoa học và công nghệ cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
27-05-2009 Quyết định số 52/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
27-05-2009 Quyết định số 51/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý hoạt động khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi Thuỷ sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
26-05-2009 Chỉ thị số 17/2009/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
20-05-2009 Quyết định số 50/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định quản lý hoạt động của các cơ quan đại diện, Phóng viên thường trú các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
18-05-2009 Chỉ thị số 16/2009/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường các biện pháp quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
13-05-2009 Quyết định số 2053/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch hành động về bảo vệ đa dạng sinh học, an toàn sinh học đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
12-05-2009 Quyết định số 2038/QĐ-UBND.NN của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch phát triển đàn trâu bò trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2015, có tính đến năm 2020. 
02-04-2009 Quyết định số 42/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định đánh giá chất lượng thực hiện cơ chế một cửa của các ngành, các cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
49,891,855 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner