Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2009

Tháng 7-2009: 18 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
29-06-2009 Quyết định số 59/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân cấp cấp phát, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
29-06-2009 Chỉ thị số 20/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2010. 
29-06-2009 Chỉ thị số 19/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015 tỉnh Nghệ An. 
26-06-2009 Quyết định số 58/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung đơn giá thu một phần viện phí tại các cơ sở y tế tuyến tỉnh, tuyến huyện trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
26-06-2009 Thông báo số 210/TB-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 6 năm 2009. 
25-06-2009 Quyết định số 57/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An. 
24-06-2009 Quyết định số 2895/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo trợ nạn nhân chất độc da cam tỉnh Nghệ An. 
23-06-2009 Quyết định số 2889/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm cán bộ. 
22-06-2009 Quyết định số 2870/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm cán bộ. 
22-06-2009 Quyết định số 2849/QĐ-UBND.VX của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình Quốc gia về Bảo hộ lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2008 – 2010. 
18-06-2009 Quyết định số 2818/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm cán bộ. 
18-06-2009 Chỉ thị số 18/2009/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường thực hiện công tác văn thư, lưu trữ. 
17-06-2009 Quyết định số 2795/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch UBND huyện Anh Sơn nhiệm kỳ 2004 - 2009. 
12-06-2009 Quyết định số 2737/QĐ-UBND.VX của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Du lịch Nghệ An đến năm 2020. 
10-06-2009 Thông báo số 194/TB-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp UBND tỉnh ngày 08/6/2009. 
28-05-2009 Quyết định số 2286/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án "Hỗ trợ phát triển Trung tâm Y tế huyện, thành phố, thị xã tỉnh Nghệ An giai đoạn 2009 – 2012". 
22-05-2009 Quyết định số 2213/QĐ-UBND.TRT của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Phê duyệt Kế hoạch phát triển Thương mại điện tử tỉnh Nghệ An giai đoạn 2009 - 2010. 
18-05-2009 Quyết định số 2162/QĐ-UBND.NC của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án “Đoàn thanh niên tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông đến năm 2012. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
49,892,329 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner