Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2009

Tháng 8-2009: 34 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
04-08-2009 Quyết định số 3711/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án phát triển kinh tế - xã hội nhằm giảm nghèo nhanh và bền vững huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An giai đoạn 2009 - 2020. 
04-08-2009 Quyết định số 3710/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án phát triển kinh tế - xã hội nhằm giảm nghèo nhanh và bền vững huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An giai đoạn 2009 - 2020. 
29-07-2009 Quyết định số 68/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông Vận tải Nghệ An. 
27-07-2009 Quyết định số 67/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về quản lý chất lượng giống cây trồng nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
27-07-2009 Quyết định số 3527/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Giai đoạn rà soát thủ tục hành chính của Đề án Đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý Nhà nước, tỉnh Nghệ An. 
23-07-2009 Nghị quyết số 281/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh v/v cho đại biểu HĐND thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND và thôi giữ chức Trưởng ban văn hoá và xã hội- HĐND tỉnh Nghệ An khoá XV- nhiệm kỳ 2004 - 2011. 
23-07-2009 Nghị quyết số 280/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh v/v cho đại biểu HĐND thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND và thôi giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2004 - 2011. 
23-07-2009 Nghị quyết số 279/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số chính sách hỗ trợ thị xã Thái Hoà. 
23-07-2009 Nghị quyết số 278/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số cơ chế, chính sách đặc thù trong quản lý, phát triển kinh tế - xã hội đối với thành phố Vinh - đô thị loại I trực thuộc tỉnh. 
23-07-2009 Nghị quyết số 277/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về sửa đổi bổ sung Nghị quyết số 233/2008/NQ-HĐND ngày 23/7/2008 về trách nhiệm đóng góp và chế độ trợ cấp đối với người nghiện ma tuý, người bán dâm trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
23-07-2009 Nghị quyết số 276/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định sử đụng ngân sách Nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
23-07-2009 Nghị quyết số 275/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua đơn giá dịch vụ kỹ thuật y tế thực hiện tại Trạm Y tế các xã (phường, thị trấn) trên địa bàn tỉnh nghệ An. 
23-07-2009 Nghị quyết số 274/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua chính sách khuyến khích xuất khẩu lao động. 
23-07-2009 Nghị quyết số 273/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc chuyển đổi Trường THPT bán công Cát Ngạn thành trường công lập. 
23-07-2009 Nghị quyết số 272/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu đối với hình thức học thêm có tổ chức trong các trường công lập, bán công trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
23-07-2009 Nghị quyết số 271/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy hoạch mạng lưới trường mầm non, phổ thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2015. 
23-07-2009 Nghị quyết số 270/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc hỗ trợ tiền lương cho giáo viên, nhân viên hợp đồng trong trường mầm non bán công. 
23-07-2009 Nghị quyết số 269/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch biên chế hành chính sự nghiệp năm 2010. 
23-07-2009 Nghị quyết số 268/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua chính sách hỗ trợ xây dựng hạ tầng khu công nghiệp nhỏ trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
23-07-2009 Nghị quyết số 267/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số chính sách khuyến khích tiêu thụ hàng nông sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến hết 2011. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
50,927,953 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner