Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2010

Tháng 01-2010: 51 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
07-01-2010 Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành một số chính sách ưu đãi đầu tư trong Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An. 
05-01-2010 Quyết định số 01/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung Quyết định số 102/2009/QĐ-UBND ngày 04/11/2009 của UBND tỉnh về việc ban hành đơn giá bồi thường cây cối, hoa màu và di chuyển mồ mả trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
31-12-2009 Quyết định số 127/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá các loại đất năm 2010 trên địa bàn huyện Diễn Châu. 
31-12-2009 Quyết định số 126/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá các loại đất năm 2010 trên địa bàn huyện Nghi Lộc. 
31-12-2009 Quyết định số 125/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá các loại đất năm 2010 trên địa bàn thị xã Cửa Lò. 
31-12-2009 Quyết định số 124/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá các loại đất năm 2010 trên địa bàn thị xã Thái Hòa. 
31-12-2009 Quyết định số 123/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá các loại đất năm 2010 trên địa bàn thành phố Vinh. 
28-12-2009 Quyết định số 121/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về phân công, phân cấp quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
25-12-2009 Quyết định số 6928/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án: Triển khai nhiệm vụ thu thập số liệu thống kê nghề khai thác thủy sản đến năm 2015. 
24-12-2009 Chỉ thị số 30/2009/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Canh Dần năm 2010. 
24-12-2009 Quyết định số 120/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bộ đơn giá xây dựng mới nhà, vật kiến trúc phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
24-12-2009 Quyết định số 118/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Lưu trữ tỉnh Nghệ An. 
23-12-2009 Nghị quyết số 305/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về đề án “Thành lập khu Kinh tế cửa khẩu Thanh Thuỷ, tỉnh Nghệ An”. 
23-12-2009 Nghị quyết số 304/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số chính sách ưu đãi đầu tư trong Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An. 
23-12-2009 Nghị quyết số 303/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chương trình hoạt động giám sát của HĐND tỉnh năm 2010. 
23-12-2009 Nghị quyết số 302/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chương trình ban hành nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An năm 2010. 
23-12-2009 Nghị quyết số 301/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã Quỳnh Mỹ để mở rộng thị trấn Cầu Giát thuộc huyện Quỳnh Lưu; điều chỉnh địa giới hành chính xã Châu Hạnh để mở rộng thị trấn Quỳ Châu và đổi tên thị trấn Quỳ Châu thành thị trấn Tân Lạc thuộc huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An. 
23-12-2009 Nghị quyết số 300/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 207/2007/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2007 và Nghị quyết số 252/2008/NQ-HĐND ngày 20 ngày 12 tháng 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV về một số chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn và thủy sản. 
23-12-2009 Nghị quyết số 299/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng công trình giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
23-12-2009 Nghị quyết số 298/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức là người miền xuôi lên công tác tại vùng cao. 
Chuyển tới trang:  /3       Số văn bản mỗi trang: 
49,892,471 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner