Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2010

Tháng 11-2010: 24 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
18-11-2010 Quyết định số 90/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đổi tên và Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Thu viện tỉnh Nghệ An. 
18-11-2010 Quyết định số 89/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Pháp y tỉnh Nghệ An. 
17-11-2010 Quyết định số 88/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế Bảo vệ bí mật Nhà nước tỉnh Nghệ An. 
17-11-2010 Quyết định số 5555/QĐ-UBND-VX của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo các Dự án Hỗ trợ y tế Bắc Trung bộ tỉnh Nghệ An, vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB), giai đoạn 2010 - 2016. 
16-11-2010 Quyết định số 87/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý, bảo trì hệ thống đường huyện, đường xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
15-11-2010 Quyết định số 5525/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
09-11-2010 Quyết định số 5409/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 37/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về quy định xã, phường phù hợp với trẻ em giai đoạn 2011 - 2015 tỉnh Nghệ An. 
08-11-2010 Quyết định số 5401/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý "Vinh" cho sản phẩm cam quả của tỉnh Nghệ An. 
01-11-2010 Quyết định số 86/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
29-10-2010 Quyết định số 85/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về công nhận làng có nghề, làng nghề và chính sách khuyến khích phát triển tiểu thủ công nghiệp và làng nghề trên địa bàn tỉnh Nghệ An ban hành kèm theo Quyết định số 80/2008/QĐ-UBND ngày 18/12/2008 của UBND tỉnh. 
28-10-2010 Thông báo số 304/TB-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 10 năm 2010. 
27-10-2010 Quyết định số 84/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định phân loại xóm, khối, bản trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
27-10-2010 Quyết định số 83/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 07/2008/QĐ-UBND ngày 16/01/2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành Quy định về quản lý hoạt động lái xe ô tô chở khách từ 10 chỗ ngồi trở lên trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
26-10-2010 Quyết định số 82/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ đối với xe ôtô, xe mô tô, xe gắn máy trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
22-10-2010 Quyết định số 81/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung Bảng giá một số xã các loại đất năm 2010 trên địa bàn huyện Nghi Lộc. 
22-10-2010 Quyết định số 80/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về việc lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý và thực hiện các dự án, đề án chuyên môn thuộc lĩnh vực bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
22-10-2010 Quyết định số 4975/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định mức trợ cấp xã hội cho các đối tượng bảo trợ xã hội. 
20-10-2010 Quyết định số 4877/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch UBND huyện Nghi Lộc nhiệm kỳ 2004 - 2011. 
20-10-2010 Quyết định số 4876/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Chủ tịch UBND huyện Nghi Lộc nhiệm kỳ 2004 - 2011. 
15-10-2010 Quyết định số 79/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành "Quy định về quy trình và trách nhiệm xử lý tình huống tụ tập đông người để khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh gây phức tạp về an ninh, trật tự tại trụ sở cơ quan Đảng, Chính quyền, nhà riêng các đồng chí lãnh đạo các cấp". 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
49,892,267 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner