Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2010

Tháng 02-2010: 39 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
29-01-2010 Quyết định số 439/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Chương trình công tác năm 2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An. 
29-01-2010 Quyết định số 430/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2010. 
29-01-2010 Quyết định số 14/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định khắc phục hậu quả bão, lụt đối với các công trình giao thông địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
28-01-2010 Thông báo số 29/TB-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 01 năm 2010. 
28-01-2010 Chỉ thị số 03/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức Tết trồng cây xuân Canh Dần năm 2010. 
25-01-2010 Quyết định số 13/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chế độ, chính sách hỗ trợ, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao để xây dựng Trường Cao đẳng Y tế Nghệ An thành Trường Đại học Y khoa Vinh. 
25-01-2010 Chỉ thị số 02/2010/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác Thú y năm 2010. 
20-01-2010 Quyết định số 211/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn nhiệm kỳ 2004 - 2011. 
20-01-2010 Quyết định số 11/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng thêm 01 định suất hưởng chế độ phụ cấp cán bộ không chuyên trách cho chức danh Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc ở một số địa bàn cấp xã. 
20-01-2010 Quyết định số 10/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn và thuỷ sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
20-01-2010 Quyết định số 09/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về quản lý hệ thống thông tin liên lạc phục vụ hoạt động khai thác hải sản, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai cho người và tàu cá trên biển. 
20-01-2010 Quyết định số 08/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức là người miền xuôi lên công tác tại vùng cao tỉnh Nghệ An. 
20-01-2010 Chỉ thị số 01/2010/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động khai thác, chế biến và kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
19-01-2010 Quyết định số 07/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định một số chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể thao, môi trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
19-01-2010 Quyết định số 06/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định ban hành quy chế thành lập và sử dụng Quỹ phòng, chống ma tuý cấp xã (xã, phường, thị trấn) tỉnh Nghệ An. 
19-01-2010 Quyết định số 05/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định hỗ trợ đầu tư xây dựng công trình giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
19-01-2010 Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
15-01-2010 Quyết định số 159/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hộị đồng thẩm định thành lập Trường Trung cấp nghề, Trung tâm dạy nghề. 
14-01-2010 Quyết định số 153/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt "Chương trình phát triển giống cây lâm nghiệp tỉnh Nghệ An đến năm 2020". 
14-01-2010 Quyết định số 151/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2010. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
50,936,883 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner