Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2010

Tháng 4-2010: 24 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
14-04-2010 Quyết định số 1524/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh công bố lĩnh vực và bổ sung nhu cầu thu hút, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ở Nghệ An. 
13-04-2010 Quyết định số 1514/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Quỳ Hợp nhiệm kỳ 2004 - 2011. 
09-04-2010 Quyết định số 26/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan chủ quản báo chí trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
09-04-2010 Quyết định số 1462/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm cán bộ. 
09-04-2010 Quyết định số 1459/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm cán bộ. 
09-04-2010 Quyết định số 1458/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm cán bộ. 
09-04-2010 Quyết định số 1457/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm cán bộ. 
06-04-2010 Quyết định số 1408/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 1408/CT-TTg ngày 01 tháng 9 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em. 
06-04-2010 Quyết định số 1406/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch hành động vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020 tỉnh Nghệ An. 
03-04-2010 Quyết định số 25/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm hàng hóa nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
03-04-2010 Quyết định số 1331/QĐ-UBND-NN của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch phòng chống dịch bệnh cho động vật thuỷ sản năm 2010, tỉnh Nghệ An. 
02-04-2010 Quyết định số 24/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định kiểm soát trong khai thác, thu mua, chế biến và xuất khẩu cá nóc trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
29-03-2010 Thông báo số 96/TB-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 3 năm 2010. 
26-03-2010 Quyết định số 1262/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu nhiệm kỳ 2004 - 2011. 
26-03-2010 Quyết định số 1256/QĐ-UBND-NN của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển cơ khí hóa phục vụ sản xuất nông nghiệp tỉnh Nghệ An giai đoạn 2010 - 2020. 
22-03-2010 Quyết định số 23/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định giá thóc để tính thuế sử dụng đất nông nghiệp, thuế nhà đất năm 2010. 
15-03-2010 Quyết định số 1134/QĐ-UBND-TH của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh Nghệ An. 
15-03-2010 Quyết định số 1118/QĐ-UBND-TH của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tự kiểm tra và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật năm 2010. 
12-03-2010 Quyết định số 22/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công khai quyết toán NSNN năm 2008 tỉnh Nghệ An. 
12-03-2010 Quyết định số 21/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công khai dự toán ngân sách năm 2010. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
49,892,332 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner