Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2010

Tháng 8-2010: 48 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
12-08-2010 Quyết định số 59/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành một số cơ chế chính sách hỗ trợ giảm nghèo đối với các xã có tỷ lệ hộ nghèo từ 30% trở lên ngoài Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP trên địa bàn tỉnh đến năm 2015. 
11-08-2010 Quyết định số 58/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về số lượng, chức danh và mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở xóm, khối bản trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
11-08-2010 Quyết định số 3556/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên UBND huyện Diễn Châu nhiệm kỳ 2004 - 2011. 
10-08-2010 Quyết định số 57/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An. 
10-08-2010 Quyết định số 3538/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2010. 
09-08-2010 Quyết định số 3518/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh v/v phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên UBND huyện Thanh Chương nhiệm kỳ 2004-2011. 
06-08-2010 Chỉ thị số 14/2010/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Luật Lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
04-08-2010 Quyết định số 56/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2020. 
03-08-2010 Quyết định số 55/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh mức hỗ trợ đối với: Uỷ viên Thường trực UBMTTQ, Uỷ viên thường vụ các đoàn thể ở cấp xã; Trưởng ban công tác Mặt trận, Trưởng các đoàn thể và Chi hội trưởng Hội Người cao tuổi ở xóm, khối, bản. 
02-08-2010 Quyết định số 54/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung nhiệm vụ của Trung tâm Thông tin Khoa học công nghệ và Tin học Nghệ An. 
02-08-2010 Quyết định số 3362/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án Khuyến nông Khuyến ngư huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An thuộc chương trình giảm nghèo theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP. 
30-07-2010 Quyết định số 53/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung Bảng giá các loại đất năm 2010 trên địa bàn huyện Tương Dương. 
30-07-2010 Quyết định số 52/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung Bảng giá các loại đất năm 2010 trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn. 
30-07-2010 Quyết định số 51/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung Bảng giá các loại đất năm 2010 trên địa bàn huyện Nam Đàn. 
30-07-2010 Quyết định số 50/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung Bảng giá các loại đất năm 2010 trên địa bàn huyện Diễn Châu. 
30-07-2010 Quyết định số 49/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung Bảng giá các loại đất năm 2010 trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu. 
30-07-2010 Quyết định số 48/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung Bảng giá các loại đất năm 2010 trên địa bàn huyện Con Cuông. 
30-07-2010 Quyết định số 47/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung Bảng giá các loại đất năm 2010 trên địa bàn huyện Anh Sơn. 
30-07-2010 Quyết định số 46/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung Bảng giá các loại đất năm 2010 trên địa bàn thị xã Thái Hòa. 
30-07-2010 Quyết định số 45/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung Bảng giá các loại đất năm 2010 trên địa bàn huyện Đô Lương. 
Chuyển tới trang:  /3       Số văn bản mỗi trang: 
49,867,403 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner