Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2010

Tháng 9-2010: 22 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
01-09-2010 Quyết định số 68/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về quản lý sản xuất và kinh doanh giống gia súc trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
31-08-2010 Quyết định số 3875/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng Nông thôn mới tỉnh Nghệ An giai đoạn 2010 - 2020. 
31-08-2010 Quyết định số 3874/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phủ Quỳ – tỉnh Nghệ An đến năm 2020. 
31-08-2010 Quyết định số 3871/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳ Châu nhiệm kỳ 2004 - 2011. 
31-08-2010 Quyết định số 3870/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch UBNDhuyện Quỳ Châu nhiệm kỳ 2004 - 2011. 
31-08-2010 Quyết định số 3864/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Nghệ An đến năm 2020. 
31-08-2010 Quyết định số 3846/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Nghệ An đến năm 2020. 
30-08-2010 Quyết định số 67/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ đối với các dự án nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị và nhà ở cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp thuê, áp dụng thí điểm trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
30-08-2010 Thông báo số 272/TB-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 8 năm 2010. 
30-08-2010 Chỉ thị số 15/2010/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2010 - 2011. 
27-08-2010 Quyết định số 3825/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án thành lập Bệnh viện Ung bướu Nghệ An. 
26-08-2010 Quyết định số 66/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận đối với tổ chức trong nước; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
26-08-2010 Quyết định số 65/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định một số chính sách đối với nhân lực chất lượng cao trong các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, hành chính Nhà nước, sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị - xã hội các cấp ở tỉnh Nghệ An. 
26-08-2010 Quyết định số 3795/QĐ-UBND-KT của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện Đề án đổi mới công tác tiếp dân tại tỉnh Nghệ An. 
24-08-2010 Quyết định số 64/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định số lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh theo Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ. 
23-08-2010 Quyết định số 63/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định một số chính sách ưu đãi, hỗ trợ các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng phải di dời trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
23-08-2010 Quyết định số 3745/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm cán bộ. 
20-08-2010 Quyết định số 3738/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm cán bộ. 
20-08-2010 Quyết định số 3737/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Cải cách thủ tục hành chính trong đăng ký hộ tịch và phân cấp việc in, phát hành sổ, biểu mẫu hộ tịch” trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
19-08-2010 Quyết định số 62/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định đối tượng nộp, đối tượng được miễn, mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp Giấy chứng nhận và phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
50,936,875 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner