Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2011

Tháng 01-2011: 64 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
10-01-2011 Chỉ thị số 04/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức Tết trồng cây xuân Tân Mão năm 2011. 
04-01-2011 Chỉ thị số 01/2011/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường thực hiện các biện pháp bình ổn giá cả, thị trường và tổ chức tốt việc đón Tết Nguyên đán Tân Mão năm 2011. 
29-12-2010 Quyết định số 128/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá các loại đất năm 2011 trên địa bàn thành phố Vinh. 
29-12-2010 Quyết định số 127/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá các loại đất năm 2011 trên địa bàn thị xã Cửa Lò. 
29-12-2010 Quyết định số 126/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá các loại đất năm 2011 trên địa bàn thị xã Thái Hòa. 
29-12-2010 Quyết định số 125/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá các loại đất năm 2011 trên địa bàn huyện Nghi Lộc. 
29-12-2010 Quyết định số 124/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá các loại đất năm 2011 trên địa bàn huyện Diễn Châu. 
29-12-2010 Quyết định số 123/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá các loại đất năm 2011 trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu. 
29-12-2010 Quyết định số 122/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá các loại đất năm 2011 trên địa bàn huyện Yên Thành. 
29-12-2010 Quyết định số 121/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá các loại đất năm 2011 trên địa bàn huyện Đô Lương. 
29-12-2010 Quyết định số 120/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá các loại đất năm 2011 trên địa bàn huyện Hưng Nguyên. 
29-12-2010 Quyết định số 119/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá các loại đất năm 2011 trên địa bàn huyện Nam Đàn. 
29-12-2010 Quyết định số 118/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá các loại đất năm 2011 trên địa bàn huyện Thanh Chương. 
29-12-2010 Quyết định số 117/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá các loại đất năm 2011 trên địa bàn huyện Anh Sơn. 
29-12-2010 Quyết định số 116/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá các loại đất năm 2011 trên địa bàn huyện Con Cuông. 
29-12-2010 Quyết định số 115/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá các loại đất năm 2011 trên địa bàn huyện Tương Dương. 
29-12-2010 Quyết định số 114/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá các loại đất năm 2011 trên địa bàn huyện Kỳ Sơn. 
29-12-2010 Quyết định số 113/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá các loại đất năm 2011 trên địa bàn huyện Tân Kỳ. 
29-12-2010 Quyết định số 112/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá các loại đất năm 2011 trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn. 
29-12-2010 Quyết định số 111/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá các loại đất năm 2011 trên địa bàn huyện QUY HOP. 
Chuyển tới trang:  /4       Số văn bản mỗi trang: 
49,867,543 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner