Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2011

Tháng 10-2011: 22 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
17-10-2011 Quyết định số 50/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung Quyết định số 80/2007/QĐ-UBND ban hành Quy chế thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật và Quyết định số 11/2008/QĐ-UBND ban hành Quy định trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
17-10-2011 Quyết định số 4313/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng duyên hải tỉnh Nghệ An giai đoạn 2011-2015 tầm nhìn đến 2050, tỷ lệ 1/50.000. 
17-10-2011 Quyết định số 4309/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức bộ máy, biên chế của Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Nghệ An. 
14-10-2011 Quyết định số 49/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp công bố, công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, Ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
14-10-2011 Quyết định số 48/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh chuyển giao thẩm quyền chứng thực hợp đồng, giao dịch từ Uỷ ban nhân dân xã, phường trên địa bàn thị xã Cửa Lò sang tổ chức hành nghề công chứng thực hiện. 
13-10-2011 Quyết định số 47/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định cho phép doanh nhân trên địa bàn tỉnh Nghệ An sử dụng thẻ APEC. 
12-10-2011 Quyết định số 4211/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Đề án đào tạo cán bộ Quân sự Ban CHQS cấp xã trình độ trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học ngành Quân sự cơ sở giai đoạn 2011 - 2015 và những năm tiếp theo của tỉnh Nghệ An. 
10-10-2011 Chỉ thị số 27/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đẩy mạnh công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm vụ Đông Xuân 2011. 
10-10-2011 Chỉ thị số 26/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường quản lý hoạt động nghề cá trên biển. 
04-10-2011 Quyết định số 4070/QĐ-UBND-NC của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v thành lập Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh Nghệ An. 
04-10-2011 Chỉ thị số 25/2011/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức đợt phát động toàn dân ra quân làm thuỷ lợi nhân ngày 16/10/2011. 
28-09-2011 Thông báo số 363/TB-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp tháng 9/2011. 
26-09-2011 Quyết định số 3947/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Chương trình mục tiêu giải quyết việc làm tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2011 - 2015. 
26-09-2011 Quyết định số 3946/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Chương trình mục tiêu giảm nghèo tỉnh Nghệ An giai đoạn 2011 - 2015. 
23-09-2011 Quyết định số 46/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bộ đơn giá phân tích môi trường không khí xung quanh; khí thải; nước mặt lục địa; nước dưới đất; nước thải và nước biển ven bờ trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
22-09-2011 Quyết định số 3900/QĐ-UBNDVX của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone tại Nghệ An. 
21-09-2011 Quyết định số 3866/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện nhiệm vụ những tháng cuối năm 2011. 
20-09-2011 Quyết định số 45/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh. 
19-09-2011 Quyết định số 3822/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v phê duyệt Quy hoạch giao thông vận tải huyện Kỳ Sơn đến năm 2020. 
16-09-2011 Quyết định số 44/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao nhiệm vụ và uỷ quyền thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
49,892,538 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner