Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2011

Tháng 5-2011: 16 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
23-05-2011 Quyết định số 1796/QĐ-UBND-TM của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Nghệ An giai đoạn 2011 - 2015. 
18-05-2011 Quyết định số 1733/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm cán bộ. 
16-05-2011 Quyết định số 1627/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2011. 
12-05-2011 Quyết định số 1576/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v công bố bổ sung nhu cầu thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao khối hành chính Nhà nước, sự nghiệp công lập ở tỉnh Nghệ An năm 2011. 
12-05-2011 Quyết định số 1571/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc công nhận chức danh Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Nghệ An. 
10-05-2011 Quyết định số 1554/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế hoạt động của Ban chủ nhiệm các Chương trình khoa học và công nghệ tỉnh Nghệ An giai đoạn 2011- 2015. 
05-05-2011 Quyết định số 24/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh giá đất nông ngiệp tại thị xã Thái Hoà tỉnh Nghệ An năm 2011. 
05-05-2011 Quyết định số 23/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định quản lý, vận hành sử dụng Hệ thống giao ban điện tử trực tuyến tỉnh Nghệ An. 
04-05-2011 Quyết định số 22/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
28-04-2011 Thông báo số 148/TB-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 4 năm 2011. 
25-04-2011 Quyết định số 21/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Nghệ An. 
25-04-2011 Quyết định số 1348/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy chế hoạt động Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc thực hiện Quyết định số 32/2010/QĐ-TTg ngày 25/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án Phát triển nghề công tác xã hội tỉnh Nghệ An giai đoạn 2010 - 2020. 
20-04-2011 Quyết định số 1291/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 4975/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2010 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định về mức trợ cấp xã hội cho các đối tượng bảo trợ xã hội. 
19-04-2011 Chỉ thị số 15/2011/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường quản lý Nhà nước trong hoạt động kinh doanh có điều kiện trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
15-04-2011 Quyết định số 20/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An. 
14-04-2011 Quyết định số 1197/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch tiếp tục thực hiện chính sách đối với người trực tiếp tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học theo Thông tư số 08/2009/TT-BLĐTBXH và Quyết định 09/QĐ-BYT. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
50,936,844 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner