Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2011

Tháng 6-2011: 14 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
21-06-2011 Quyết định số 29/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Bảng giá tối thiểu để tính lệ phí trước bạ đối với xe ô tô, xe mô tô, xe gắn máy, tàu, thuyền trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
20-06-2011 Quyết định số 2269/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm cán bộ. 
20-06-2011 Chỉ thị số 19/2011/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý giết mổ gia súc, gia cầm nhằm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
17-06-2011 Quyết định số 2226/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung Quy hoạch phát triển mạng lưới kinh doanh xăng dầu. 
17-06-2011 Quyết định số 2220/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề cương Quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo Nghệ An, giai đoạn 2011 - 2020. 
08-06-2011 Quyết định số 28/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về tổ chức thực hiện giám sát, đánh giá đầu tư và kiểm tra về đấu thầu trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
03-06-2011 Quyết định số 27/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Trung tâm Công nghệ thông tin trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. 
02-06-2011 Chỉ thị số 18/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
02-06-2011 Chỉ thị số 17/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường triển khai thực hiện Luật Người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
31-05-2011 Quyết định số 26/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về việc quản lý, vận hành, sử dụng Hệ thống Cổng thông tin điện tử tỉnh Nghệ An. 
30-05-2011 Quyết định số 25/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy hoạch hệ thống bến xe khách trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2020. 
30-05-2011 Thông báo số 188/TB-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 5 năm 2011. 
27-05-2011 Quyết định số 1866/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh Quy hoạch phát triển cao su tỉnh Nghệ An đến năm 2015, có tính đến năm 2020. 
25-05-2011 Chỉ thị số 16/2011/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
49,866,734 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner