Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2011

Tháng 7-2011: 47 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
14-07-2011 Quyết định số 2701/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án Huy động nguồn lực tổ chức phẫu thuật và phục hồi chức năng cho trẻ em khuyết tật tỉnh Nghệ An giai đoạn 2011 - 2015. 
08-07-2011 Quyết định số 2627/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử thành viên UBND huyện Qùy Châu nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
08-07-2011 Quyết định số 2626/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử thành viên UBND huyện Quỳ Hợp nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
06-07-2011 Quyết định số 2612/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt đề cương chi tiết đề án "Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển hệ thống mạng lưới chợ trên địa bàn Nghệ An, giai đoạn 2011 - 2020”. 
05-07-2011 Quyết định số 2573/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược Quốc gia về Bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2011-2015. 
05-07-2011 Quyết định số 2572/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế hoạt động của Báo cáo viên pháp luật tỉnh Nghệ An. 
04-07-2011 Quyết định số 31/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về nội dung và định mức chi cho công tác tổ chức các kỳ thi tuyển công chức vào các cơ quan quản lý nhà nước tỉnh Nghệ An. 
01-07-2011 Chỉ thị số 21/2011/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức thực hiện “Ngày pháp luật” trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
29-06-2011 Quyết định số 30/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành “Quy chế phối hợp giữa lực lượng Công an, Quân sự, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng”. 
28-06-2011 Quyết định số 2466/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc điều động cán bộ, công chức. 
28-06-2011 Quyết định số 2453/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt đề cương chi tiết đề án "Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển công nghiệp Nghệ An, giai đoạn 2011 - 2015, có tính đến năm 2020". 
28-06-2011 Quyết định số 2428/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử thành viên UBND huyện Quỳnh Lưu nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
28-06-2011 Quyết định số 2427/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử thành viên UBND huyện Nghi Lộc nhiệm kỳ 2011- 2016. 
28-06-2011 Quyết định số 2426/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử thành viên UBND huyện Đô Lương nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
28-06-2011 Quyết định số 2425/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử thành viên UBND huyện Con Cuông nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
28-06-2011 Quyết định số 2424/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử thành viên UBND thành phố Vinh nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
28-06-2011 Quyết định số 2423/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử thành viên UBND huyện Tương Dương nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
28-06-2011 Quyết định số 2422/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử thành viên UBND thị xã Cửa Lò nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
28-06-2011 Quyết định số 2421/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử thành viên UBND huyện Kỳ Sơn nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
28-06-2011 Quyết định số 2420/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử thành viên UBND huyện Hưng Nguyên nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
Chuyển tới trang:  /3       Số văn bản mỗi trang: 
49,892,230 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner