Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2011

Tháng 9-2011: 13 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
13-09-2011 Quyết định số 43/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Quỹ Bảo vệ môi trường Nghệ An. 
12-09-2011 Quyết định số 3686/QĐ-UBND.ĐC của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế làm việc Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh Nghệ An. 
06-09-2011 Quyết định số 3579/QĐ-UBND.VX của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Đề án tăng cường công tác truyền thông giáo dục sức khỏe tỉnh Nghệ An giai đoạn 2011- 2015. 
05-09-2011 Quyết định số 3554/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án phát triển nghề công tác xã hội tỉnh Nghệ An năm 2012. 
05-09-2011 Quyết định số 3549/QĐ-UBND.CN của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt đề cương chi tiết đề án "Phát triển nguồn điện trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2011-2020, có xét đến năm 2030”. 
01-09-2011 Quyết định số 42/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Quyết định ban hành bảng giá các loại đất năm 2011 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
01-09-2011 Thông báo số 323/TB-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 8 năm 2011. 
30-08-2011 Quyết định số 3502/QĐ-UBND.CN của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt đề cương chi tiết đề án "Điều chỉnh hoạch phát triển bưu chính, viễn thông tỉnh Nghệ An đến năm 2020”. 
29-08-2011 Chỉ thị số 24/2011/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2011 - 2012. 
29-08-2011 Chỉ thị số 23/2011/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện công tác kiểm định chất lượng các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
19-08-2011 Quyết định số 3286/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung chức năng, nhiệm vụ và biên chế của Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Nghệ An. 
16-08-2011 Quyết định số 3216/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình phát triển du lịch Nghệ An, giai đoạn 2011 - 2015. 
15-08-2011 Quyết định số 3204/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia về Bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2011. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
49,867,650 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner