Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2012

Tháng 01-2012: 61 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
11-01-2012 Quyết định số 02/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ Quyết định số 63/2010/QĐ-UBND ngày 23/8/2010 của UBND tỉnh Nghệ An ban hành Quy định một số chính sách ưu đãi, hỗ trợ các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng phải di dời trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
09-01-2012 Quyết định số 76/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính Nhà nước tỉnh Nghệ An năm 2012. 
09-01-2012 Quyết định số 75/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính Nhà nước tỉnh Nghệ An giai đoạn 2012 - 2015. 
09-01-2012 Quyết định số 74/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Chương trình Cải cách hành chính nhà nước tỉnh Nghệ An giai đoạn 2012 - 2020. 
05-01-2012 Chỉ thị số 01/2012/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý chất lượng tôm giống và vùng nuôi tôm mặn, lợ trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
04-01-2012 Quyết định số 37/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2011-2013. 
04-01-2012 Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành đơn giá xây dựng mới nhà và vật kiến trúc phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
30-12-2011 Quyết định số 91/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về mức thưởng đối với các tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong các kỳ thi Quốc tế, Khu vực quốc tế, Quốc gia, Khu vực quốc gia, cấp tỉnh và các giải thưởng do tỉnh quy định. 
30-12-2011 Quyết định số 5917/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đổi tên và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Trung tâm Khuyến nông tỉnh Nghệ An. 
30-12-2011 Thông báo số 507/TB-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 12 năm 2011. 
29-12-2011 Quyết định số 90/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn huyện Diễn Châu. 
29-12-2011 Quyết định số 89/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn huyện Con Cuông. 
29-12-2011 Quyết định số 88/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn. 
29-12-2011 Quyết định số 87/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn huyện Kỳ Sơn. 
29-12-2011 Quyết định số 86/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn huyện Anh Sơn. 
29-12-2011 Quyết định số 85/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn huyện Tân Kỳ. 
29-12-2011 Quyết định số 84/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu. 
29-12-2011 Quyết định số 83/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn huyện Tương Dương. 
29-12-2011 Quyết định số 82/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn Thị xã Thái Hoà. 
29-12-2011 Quyết định số 81/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn huyện Hưng Nguyên. 
Chuyển tới trang:  /4       Số văn bản mỗi trang: 
49,892,522 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner