Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2012

Tháng 11-2012: 14 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
19-11-2012 Quyết định số 81/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường Nghệ An. 
16-11-2012 Quyết định số 4621/QĐ-UBND-VX của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” tỉnh Nghệ An. 
15-11-2012 Chỉ thị số 30/CT- UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh cHỈ THỊ CỦA CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN Về việc tăng cường công tác chỉ đạo sản xuất trồng trọt vụ Xuân 2013. 
14-11-2012 Thông báo số 659/TB-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp ngày 08/11/2012 của UBND tỉnh. 
14-11-2012 Quyết định số 4580/QĐ-UBND-ĐTXD của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch giao thông vận tải huyện Quế Phong đến năm 2020h. 
12-11-2012 Quyết định số 80/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế đấu thầu quản lý, khai thác và kinh doanh chợ trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
10-11-2012 Chỉ thị số 29/2012/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường trách nhiệm trong sử dụng, quản lý quỹ Bảo hiểm y tế. 
05-11-2012 Thông báo số 648/TB-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 10 năm 2012. 
05-11-2012 Chỉ thị số 28/2012/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã tỉnh Nghệ An giai đoạn 2012 - 2020. 
02-11-2012 Quyết định số 79/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v ban hành Quy định khu dân cư¬¬, xã, ph¬¬ường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”. 
01-11-2012 Chỉ thị số 26/2012/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường đảm bảo an toàn cơ sở hạ tầng, an ninh thông tin trong hoạt động bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
19-10-2012 Quyết định số 77/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bố trí cán bộ chuyên trách dân số – kế hoạch hóa gia đình xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
11-10-2012 Quyết định số 74/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ủy quyền cho UBND các huyện, thành phố, thị xã tổ chức xét duyệt và quyết định miễn, giảm tiền sử dụng đất cho đối tượng là người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
24-10-2011 Quyết định số 78/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Thanh tra Sở Giao thông vận tải Nghệ An. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
49,892,310 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner