Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2012

Tháng 02-2012: 24 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
16-02-2012 Quyết định số 407/QĐ-UBND-CN của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch giao thông vận tải huyện Tương Dương đến năm 2020. 
16-02-2012 Quyết định số 15/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định giá thóc để tính thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2012. 
15-02-2012 Quyết định số 14/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về trách nhiệm tính giá trị sản xuất, giá trị tăng thêm trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
13-02-2012 Quyết định số 370/QĐ-UBND.VX của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Phê duyệt Đề án "Phát triển nguồn nhân lực bác sỹ, dược sỹ đại học và sau đại học ngành Y tế trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2012 - 2020". 
10-02-2012 Quyết định số 13/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về nội dung chi, mức chi và việc lập, quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý,rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
08-02-2012 Quyết định số 12/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định đối tượng, mức thu và quản lý phí chợ trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
08-02-2012 Quyết định số 11/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và định mức biên chế của các Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội cấp huyện trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
04-02-2012 Thông báo số 31/TB-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 01 năm 2012. 
04-02-2012 Quyết định số 10/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An ban hành kèm theo Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND ngày 19 tháng 01 năm 2010 của UBND tỉnh Nghệ An. 
20-01-2012 Quyết định số 08/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh chuyển giao thẩm quyền chứng thực hợp đồng, giao dịch từ Uỷ ban nhân dân xã, thị trấn trên địa bàn huyện Đô Lương sang tổ chức hành nghề công chứng thực hiện. 
20-01-2012 Chỉ thị số 03/2012/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác Thú y năm 2012. 
19-01-2012 Quyết định số 258/QĐ-UBND.VX của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Đề án "Xây dựng và triển khai mô hình tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân tỉnh Nghệ An giai đoạn 2012 - 2015". 
19-01-2012 Quyết định số 257/QĐ-UBND.VX của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Đề án Nâng cao chất lượng dân số thông qua tuyên tuyền, vận động phát hiện, can thiệp sớm tật, bệnh ở thai nhi và sơ sinh tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2012 - 2015. 
19-01-2012 Quyết định số 256/QĐ-UBND.VX của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Đề án Can thiệp giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh tỉnh Nghệ An giai đoạn 2012 - 2015. 
19-01-2012 Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về nội dung và mức chi thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
18-01-2012 Quyết định số 216/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành những giải pháp chủ yếu về chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An năm 2012. 
18-01-2012 Quyết định số 214/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Chương trình công tác năm 2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An. 
16-01-2012 Quyết định số 06/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành đơn giá tối thiểu xây dựng nhà dùng để tính lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
16-01-2012 Quyết định số 05/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định giá tiêu thụ sản phẩm nước sạch. 
13-01-2012 Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển đổi các trường mầm non thuộc xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và Trường Mầm non Hoa Sơn (Anh Sơn) từ công lập tự chủ một phần kinh phí hoạt động sang công lập. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
50,928,066 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner