Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2012

Tháng 6-2012: 25 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
18-06-2012 Quyết định số 2219/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án “Tăng thu Ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2015”. 
15-06-2012 Quyết định số 42/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định doanh thu tối thiểu và tỷ lệ phần trăm (%) chi phí tiêu hao nhiên liệu tối đa so với doanh thu để làm cơ sở xác định số thuế phải nộp đối với xe ô tô điện bốn bánh phục vụ khách du lịch tại Thị xã Cửa Lò. 
15-06-2012 Quyết định số 41/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về doanh thu tối thiểu và tỷ lệ phần trăm (%) chi phí tiêu hao nhiên liệu tối đa so với doanh thu của từng loại xe ôtô, máy thi công để làm cơ sở xác định số thuế phải nộp. 
11-06-2012 Quyết định số 40/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về Quản lý thức ăn chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
08-06-2012 Quyết định số 39/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi điểm 25 Mục III bảng đơn giá bồi thường cây trồng, hoa màu và di chuyển mồ mả ban hành kèm theo Quyết định số 16/2011/QĐ-UBND ngày 22/3/2011 của UBND tỉnh về việc ban hành bảng đơn giá bồi thường cây trồng, hoa màu và di chuyển mồ mả trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
08-06-2012 Quyết định số 38/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về số lượng và một số chế độ, chính sách cho lực lượng Công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
01-06-2012 Quyết định số 37/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội tỉnh Nghệ An. 
01-06-2012 Thông báo số 282/TB-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 5/2012. 
01-06-2012 Quyết định số 1918/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm cán bộ. 
31-05-2012 Quyết định số 36/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế tuyển dụng, tiếp nhận, điều động, thuyên chuyển; trình tự và thủ tục đánh giá; khen thưởng, kỷ luật; chế độ thôi việc, nghỉ hưu đối với công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
29-05-2012 Quyết định số 35/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về số lượng Chỉ huy phó Ban chỉ huy quân sự cấp xã và chế độ chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
24-05-2012 Quyết định số 1776/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt “Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Nghệ An giai đoạn 2011 đến năm 2020”. 
23-05-2012 Quyết định số 34/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về bố trí cộng tác viên kiêm nhiệm làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em ở xóm, khối, bản trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
22-05-2012 Quyết định số 33/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định đối tượng, mức thu, tỷ lệ trích nộp ngân sách và chế độ quản lý lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
22-05-2012 Quyết định số 1740/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Đề án đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2012 - 2015. 
21-05-2012 Quyết định số 32/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định đối tượng, mức thu phí bảo vệ môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
18-05-2012 Chỉ thị số 17/CT-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường quản lý nuôi sinh sản, sinh trưởng các loài động vật hoang dã thông thường và quý hiếm trên địa bàn toàn tỉnh. 
17-05-2012 Quyết định số 31/2012/QĐ-UBND.VX của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viện, huấn luyện viên thể thao thành tích cao tỉnh Nghệ An. 
17-05-2012 Quyết định số 1666/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm cán bộ. 
14-05-2012 Quyết định số 1618/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Chủ tịch UBND huyện Tân Kỳ nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
49,891,555 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner