Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2012

Tháng 9-2012: 37 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
17-09-2012 Quyết định số 3569/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Chủ tịch UBND huyện Đô Lương nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
11-09-2012 Quyết định số 67/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định về đối tượng, mức thu, chế độ quản lý phí đấu giá và phí tham gia đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
29-08-2012 Quyết định số 66/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất tính thu tiền sử dụng đất ở đối với hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
29-08-2012 Quyết định số 3299/QĐ-UBND-CN của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt “Quy hoạch phát triển điện lực huyện Nghĩa Đàn giai đoạn 2011 - 2015, có xét đến năm 2020”. 
29-08-2012 Quyết định số 3298/QĐ-UBND-CN của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt “Quy hoạch phát triển điện lực huyện Quỳnh Lưu giai đoạn 2011 - 2015, có xét đến năm 2020”. 
29-08-2012 Quyết định số 3297/QĐ-UBND-CN của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt “Quy hoạch phát triển điện lực huyện Tương Dương giai đoạn 2011 - 2015, có xét đến năm 2020”. 
29-08-2012 Quyết định số 3296/QĐ-UBND-CN của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt “Quy hoạch phát triển điện lực huyện Thanh Chương giai đoạn 2011 - 2015, có xét đến năm 2020”. 
29-08-2012 Quyết định số 3295/QĐ-UBND-CN của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt “Quy hoạch phát triển điện lực huyện Kỳ Sơn giai đoạn 2011 - 2015, có xét đến năm 2020”. 
29-08-2012 Quyết định số 3291/QĐ-UBND-CN của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt “Quy hoạch phát triển điện lực thị xã Thái Hòa giai đoạn 2011 - 2015, có xét đến năm 2020”. 
29-08-2012 Quyết định số 3290/QĐ-UBND-CN của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt “Quy hoạch phát triển điện lực huyện Diễn Châu giai đoạn 2011 - 2015, có xét đến năm 2020”. 
29-08-2012 Quyết định số 3289/QĐ-UBND-CN của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt “Quy hoạch phát triển điện lực huyện Tân Kỳ giai đoạn 2011 - 2015, có xét đến năm 2020”. 
29-08-2012 Quyết định số 3288/QĐ-UBND-CN của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt “Quy hoạch phát triển điện lực huyện Con Cuông giai đoạn 2011 - 2015, có xét đến năm 2020”. 
29-08-2012 Quyết định số 3287/QĐ-UBND-CN của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt “Quy hoạch phát triển điện lực huyện Nghi Lộc giai đoạn 2011 - 2015, có xét đến năm 2020”. 
29-08-2012 Quyết định số 3286/QĐ-UBND-CN của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt “Quy hoạch phát triển điện lực huyện Quỳ Hợp giai đoạn 2011 - 2015, có xét đến năm 2020”. 
29-08-2012 Quyết định số 3285/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Kỳ nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
28-08-2012 Quyết định số 65/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm đối với quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
28-08-2012 Thông báo số 451/TB-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 8 năm 2012. 
27-08-2012 Quyết định số 64/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Quy chế phối hợp tuyển dụng và quản lý lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
27-08-2012 Quyết định số 63/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Quy định về Giải thưởng Môi trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
24-08-2012 Quyết định số 62/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân cấp bảo đảm, hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước đối với các hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
50,928,047 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner