Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2013

Tháng 01-2013: 71 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
17-01-2013 Quyết định số 07/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động kinh doanh vàng trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
16-01-2013 Quyết định số 06/2013/QĐ-UBND-VX của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo Nghệ An giai đoạn 2012 - 2020. 
16-01-2013 Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND-VX của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đặt tên đường trên địa bàn thị xã Cửa Lò. 
16-01-2013 Quyết định số 04/2013/QĐ-UBND-VX của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
16-01-2013 Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND-VX của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chế độ quản lý đặc thù đối với Đội tuyên truyền lưu động cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
15-01-2013 Quyết định số 199/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm cán bộ, công chức. 
15-01-2013 Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng mô hình “cánh đồng mẫu lớn” trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2013 - 2015. 
14-01-2013 Quyết định số 162/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt danh mục đề tài nghiên cứu khoa học, dự án sản xuất thử nghiệm cấp tỉnh thực hiện trong năm 2013-2014. 
11-01-2013 Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND-VX của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
10-01-2013 Quyết định số 126/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Chương trình công tác năm 2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An. 
10-01-2013 Quyết định số 118/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm cán bộ, công chức. 
10-01-2013 Quyết định số 117/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm cán bộ, công chức. 
10-01-2013 Quyết định số 116/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm cán bộ, công chức. 
10-01-2013 Quyết định số 108/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND thị xã Thái Hoà nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
10-01-2013 Quyết định số 106/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm cán bộ, công chức. 
08-01-2013 Quyết định số 89/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm cán bộ, công chức. 
06-01-2013 Chỉ thị số 02/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức Tết trồng cây Xuân Quý Tỵ năm 2013. 
03-01-2013 Chỉ thị số 01/2013/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác Thú y năm 2013. 
29-12-2012 Quyết định số 5495/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án Phát triển nuôi ngao bãi triều phục vụ xuất khẩu tỉnh Nghệ An đến năm 2020. 
28-12-2012 Quyết định số 5492/QĐ-UBND.VX của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch hành động giai đoạn 2013-2015 thực hiện Chiến lược Quốc gia về dinh dưỡng giai đoạn 2011-2020 của tỉnh Nghệ An. 
Chuyển tới trang:  /4       Số văn bản mỗi trang: 
49,910,326 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner