Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2013

Tháng 10-2013: 27 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
15-10-2013 Quyết định số 4741/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án chuyển đổi Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội I sang Trung tâm Cai nghiện tự nguyện. 
14-10-2013 Quyết định số 4660/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược phát triển lý lịch tư pháp đến năm 2020, tầm nhìn 2030 của tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2013-2015. 
14-10-2013 Chỉ thị số 27/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Tăng cường các giải pháp cấp bách nhằm chấn chỉnh hoạt động kinh doanh vận tải đường bộ trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
14-10-2013 Chỉ thị số 26/2013/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức đợt phát động toàn dân ra quân làm thuỷ lợi nhân ngày 16/10 năm 2013. 
10-10-2013 Chỉ thị số 25/2013/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường chỉ đạo đẩy mạnh triển khai ứng dụng các dịch vụ hành chính công trực tuyến trong các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
09-10-2013 Quyết định số 4597/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
07-10-2013 Quyết định số 4531QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất trồng lúa tỉnh Nghệ An đến năm 2020, có tính đến năm 2030. 
07-10-2013 Quyết định số 4486/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Tương Dương nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
04-10-2013 Quyết định số 57/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định một số chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao và ưu tiên trong tuyển dụng công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
02-10-2013 Quyết định số 4397QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
30-09-2013 Quyết định số 56/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 68/2009/QĐ-UBND ngày 29/7/2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải Nghệ An. 
30-09-2013 Thông báo số 479/TB-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 9 năm 2013. 
28-09-2013 Quyết định số 55/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ kinh phí khuyến khích các xã, phường, thị trấn đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2012 - 2020. 
27-09-2013 Quyết định số 4326/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt đề cương: Đề án thành lập khu nông nghiệp công nghệ cao tỉnh Nghệ An. 
27-09-2013 Chỉ thị số 24/2013/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động của xe máy điện, xe đạp máy và xe đạp điện trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
26-09-2013 Quyết định số 54/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định mức chi, quản lý, sử dụng kinh phí và tổ chức thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Nghệ An. 
26-09-2013 Quyết định số 4294/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Phê duyệt Đề án: Phát triển chăn nuôi đại gia súc và chế biến sữa tỉnh Nghệ An đến năm 2015. 
23-09-2013 Quyết định số 53/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định đối tượng, mức thu và chế độ quản lý chi phí duy tu, tái tạo kết cấu hạ tầng khu C, khu công nghiệp Nam Cấm, thuộc khu kinh tế Đông Nam Nghệ An. 
20-09-2013 Quyết định số 4221/QĐ-UBND-VX của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án "Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường" trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2013 - 2016. 
20-09-2013 Quyết định số 4218/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Quỳ Châu nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
49,910,356 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner