Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2013

Tháng 11-2013: 15 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
12-11-2013 Quyết định số 59/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định xếp loại thi đua hàng năm đối với các cơ quan Đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Đoàn thể cấp tỉnh; các sở, ban, ngành cấp tỉnh; các huyện, thành phố, thị xã và các Trường Đại học, Cao đẳng thuộc tỉnh. 
07-11-2013 Quyết định số 5287/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh Nghệ An. 
05-11-2013 Chỉ thị số 31/2013/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường quản lý hoạt động khai thác thủy sản trên vùng biển ven bờ tỉnh Nghệ An. 
01-11-2013 Quyết định số 5178/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức tỉnh Nghệ An giai đoạn 2013 - 2015. 
01-11-2013 Quyết định số 5177/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức tỉnh Nghệ An. 
01-11-2013 Quyết định số 5158/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử thành viên Ủy ban nhân dân thị xã Hoàng Mai nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
29-10-2013 Thông báo số 574/TB-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 10 năm 2013. 
29-10-2013 Quyết định số 5005/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 18/3/2013 của Chính phủ về một số vấn đề cấp bách trong lĩnh vực bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
28-10-2013 Chỉ thị số 30/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiếp tục chấn chỉnh tình trạng hợp đồng lao động trong các cơ quan, đơn vị. 
26-10-2013 Chỉ thị số 29/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc nâng cao hiệu quả công tác văn thư, lưu trữ, trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
25-10-2013 Quyết định số 58/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
22-10-2013 Chỉ thị số 28/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phối hợp giải quyết tình hình phức tạp về ma túy trên tuyến biên giới Việt - Lào (huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An - Việt Nam với các huyện Sầm Tớ, Mường Quắn thuộc tỉnh Hủa Phăn - Lào). 
10-10-2013 Quyết định số 4600/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định tạm thời về trình tự, thủ tục xét, công nhận và tổ chức công bố "Xã đạt chuẩn nông thôn mới" trên địa bàn tỉnh Nghệ An”. 
10-10-2013 Quyết định số 4568/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Quỳ Hợp nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
10-10-2013 Quyết định số 4555/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm cán bộ, công chức. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
49,910,151 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner