Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2013

Tháng 02-2013: 24 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
06-02-2013 Quyết định số 565/QĐ-UBND-VX của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án “Chống mù chữ - phổ cập giáo dục tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2013 - 2020”. 
05-02-2013 Quyết định số 526/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành điều chỉnh Quy hoạch ứng dụng và phát triển Công nghệ thông tin tỉnh Nghệ An đến năm 2020. 
05-02-2013 Quyết định số 14/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy chế phối hợp trong công tác quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
05-02-2013 Quyết định số 13/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
04-02-2013 Quyết định số 494/QĐ-UBND.ĐTXD của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn đến năm 2020. 
04-02-2013 Quyết định số 486/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án Phát triển đội ngũ công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2013 - 2015, có tính đến 2020. 
01-02-2013 Thông báo số 45/TB-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 01 năm 2013. 
01-02-2013 Chỉ thị số 04/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiểm tra, xử lý các cơ sở sản xuất gạch ngói đất sét nung thủ công và tăng cường sản xuất, sử dụng vật liệu xây không nung trên địa bàn tỉnh. 
31-01-2013 Quyết định số 448/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất chè tại Nghệ An. 
31-01-2013 Quyết định số 445/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành những giải pháp chủ yếu về chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An năm 2013. 
31-01-2013 Quyết định số 12/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định đối tượng, mức thu, chế độ quản lý phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
31-01-2013 Quyết định số 11/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành bảng giá tối thiểu tài nguyên, thiên nhiên để tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
31-01-2013 Chỉ thị số 03/2013/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước năm 2013 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
30-01-2013 Quyết định số 417/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất lạc tại Nghệ An. 
30-01-2013 Quyết định số 416/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch vùng mía nguyên liệu trong sản xuất ứng dụng công nghệ cao tại Nghệ An. 
30-01-2013 Quyết định số 415/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch vùng sản xuất lúa ứng dụng công nghệ cao tại Nghệ An. 
30-01-2013 Quyết định số 413/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An năm 2013. 
24-01-2013 Quyết định số 340/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án chuyển đổi Ban quản lý rừng phòng hộ Quế Phong thành Ban quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt. 
23-01-2013 Quyết định số 320/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm lại cán bộ, công chức. 
23-01-2013 Quyết định số 319/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm lại cán bộ, công chức. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
49,910,454 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner