Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2013

Tháng 9-2013: 26 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
13-09-2013 Quyết định số 51/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách Nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
12-09-2013 Quyết định số 50/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về một số điều kiện trong chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
03-09-2013 Quyết định số 49/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định quản lý Đề tài, Dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh. 
31-08-2013 Quyết định số 3873/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề cương và dự toán chi phí lập quy hoạch Dự án: Quy hoạch thuỷ lợi lưu vực sông Bùng giai đoạn 2013 - 2020. 
30-08-2013 Quyết định số 3840/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ Chỉ thị số 32/2005/CT.UB ngày 8/9/2005 của UBND tỉnh về việc tăng cư¬ờng quản lý chống thất thu thuế đối với hoạt động kinh doanh vận tải trong các doanh nghiệp. 
30-08-2013 Quyết định số 3824/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ Quyết định số 08/2009/QĐ-UBND ngày 14/11/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc ban hành quy định một số chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Nghệ An ở nước ngoài giai đoạn 2008 - 2015, có tính đến 2020. 
30-08-2013 Chỉ thị số 23/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chuyển đổi mục đích sử dụng rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
29-08-2013 Quyết định số 3811/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc công nhận chức vụ Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Nghệ An. 
29-08-2013 Quyết định số 3810/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc công nhận chức vụ Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Nghệ An. 
28-08-2013 Quyết định số 48/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An. 
28-08-2013 Quyết định số 3781/QĐ-UBND-VX của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án phát triển sự nghiệp Phát thanh- Truyền hình tỉnh Nghệ An giai đoạn 2013 - 2015, có tính đến 2020. 
26-08-2013 Thông báo số 398/TB-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 8 năm 2013. 
23-08-2013 Chỉ thị số 22/2013/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2013 - 2014. 
23-08-2013 Chỉ thị số 21/2013/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16/7/2012 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
22-08-2013 Quyết định số 47/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về mức chi từ nguồn hỗ trợ ngân sách cho địa phương sản xuất lúa theo Nghị định số 42/2012/NĐ-CP của Chính phủ. 
20-08-2013 Quyết định số 45/2013/QĐ-UBND-VX của Ủy ban nhân dân tỉnh về mức chi phụ cấp kiêm nhiệm cho cán bộ tham gia quản lý Trung tâm học tập cộng đồng. 
19-08-2013 Quyết định số 44/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch phát triển Bưu chính, Viễn thông tỉnh Nghệ An đến năm 2020. 
19-08-2013 Quyết định số 43/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định đối tượng, mức thu và chế độ quản lý phí thoát nước trên địa bàn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. 
17-08-2013 Quyết định số 3622/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Chủ tịch UBND huyện Tương Dương nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
15-08-2013 Quyết định số 42/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định đối tượng, mức thu, phương thức thu, tỷ lệ trích nộp phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
49,910,432 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner