Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2014

Tháng 01-2014: 69 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
20-01-2014 Quyết định số 09/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về một số chính sách ưu đãi đối với Trường THPT chuyên Phan Bội Châu. 
17-01-2014 Quyết định số 08/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng huyện Tân Kỳ, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. 
16-01-2014 Quyết định số 181/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Phê duyệt Quy hoạch phát triển giao thông vận tải huyện Quỳ Hợp đến năm 2020. 
16-01-2014 Quyết định số 07/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định định mức cấp phát trang thiết bị tập luyện thường xuyên đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao tỉnh Nghệ An. 
16-01-2014 Quyết định số 06/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đổi tên một số đường trên địa bàn Thành phố Vinh. 
14-01-2014 Quyết định số 05/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức phụ cấp cho cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
14-01-2014 Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức ban hành kèm theo Quyết định số 57/2012/QĐ-UBND ngày 10/08/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An. 
09-01-2014 Quyết định số 03/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội có tính chất đặc thù tỉnh Nghệ An. 
06-01-2014 Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân công, phân cấp, ủy quyền thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư, thẩm định nguồn vốn và mức hỗ trợ các dự án thuộc Chương trình 30a trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
02-01-2014 Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về mức thu và mức chi phí thi nghề phổ thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
31-12-2013 Quyết định số 93/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
31-12-2013 Quyết định số 6593/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Nghệ An theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, giai đoạn 2013 - 2020. 
31-12-2013 Chỉ thị số 37/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch cúm gia cầm A/H5N1, H7N9 và H10N8. 
30-12-2013 Quyết định số 92/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
30-12-2013 Quyết định số 91/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành đơn giá xây dựng mới của nhà, công trình phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
30-12-2013 Quyết định số 90/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá đất năm 2014 trên địa bàn thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An. 
30-12-2013 Quyết định số 89/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá đất năm 2014 trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. 
30-12-2013 Quyết định số 88/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá đất năm 2014 trên địa bàn huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. 
30-12-2013 Quyết định số 87/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá đất năm 2014 trên địa bàn huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. 
30-12-2013 Quyết định số 86/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá đất năm 2014 trên địa bàn huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. 
Chuyển tới trang:  /4       Số văn bản mỗi trang: 
49,910,351 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner